Elektronsko podnošenje zahteva

Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća

Zbog privremenog zatvaranja šaltera javne uprave, a i u skladu sa preporukama o ograničenju kretanja građana,  zahtevi za upotrebu reproduktivnog matrerijala iz konvencionalne proizvodnje, kao i zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje sa prilozima, mogu se dostaviti putem mejla na adrese: b.raketic@minpolj.gov.rs i jelena.milic@minpolj.gov.rs,.

Svi koji budu slali zahteve treba da u kopiju mejla upišu i adresu svoje kontrolne organizacije, saopštavaju iz oranizacije Serbia Organica.

Ads code goes here

U organskoj proizvodnji mogu se koristiti spoljašnji inputi u meri koja je neophodna u procesu proizvodnje, i to:

reproduktivni materijal

sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta za organsku proizvodnju

sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji

dodaci u preradi organskih proizvoda

hrana za životinje

sredstva za čišćenje i dezinfekciju

U organskoj biljnoj proizvodnji prvenstveno se koristi reproduktivni materijal iz organske proizvodnje, uključujući i reproduktivni materijal iz perioda konverzije.

Seme i sadni materijal koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje upisuje se u bazu reproduktivnog materijala koju vodi Ministarstvo. Upis biljnih vrsta i sorti koje su proizvedene metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavljača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlja u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji.

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje izdaje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima zaključen ugovor.

Posle isteka perioda konverzije (organski status parcela) korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima odobrava Ministarstvo.

Zahtevi se mogu podneti ovde

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/lat/o_nama/organska/obrasci.html