Kako skratiti repove kod prasadi

Ilustracija: prasići, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: prasići, foto: Domaćinska kuća

Kao preventivna mera griže (kanibalizma) vrši se skraćivanje repova. U našoj zemlji skraćivanje repova je uobičajen zahvat na farmama. U vezi dobrobiti životinja i skraćivanja repova u našoj zemlji nema zakonske regulative. Prakse u zemljama Evrope su različite, u Norveškoj je skraćivanje repova zabranjeno, dok je u Danskoj dozvoljeno sečenje repova samo na polovinu.

Pogodan način skraćivanja repova je da se ženskim grlima seče rep na polovinu,  a muškim grlima na jednu trećinu. Iz estetskih razloga ženkama se ostavlja duži rep, a praksa je pokazala da je lakše razlikovati polove kada su životinje u grupi.

 

Osnovni razlog sečenja repova je sprečavanje pojave kanibalizma. Ova pojava naročito se javlja u fazi kasnijeg porasta tj. u fazi tova i najzastupljenija je kod savremenih visoko produktivnih genotipova. Sečenje repova se izvodi pomoću termokautera. Nije preporučljivo sečenje raditi makazama ili skalpelom, jer dovodi do krvarenja i povećava se mogućnost infekcije. Usled visoke temperature kauterizacijom se zatvaraju krvni sudovi pa nema krvarenja čime je mogućnost pojave infekcije praktično nemoguć. Ovaj zahvat treba uraditi 2-4 dana nakon rođenja.