Zaštita krompira

Ilustracija: krompir na njivi, foto: S.K.
Ilustracija: krompir na njivi, foto: S.K.

Na području delovanja PSSS Negotin usevi krompira namenjeni za vađenje na jesen nalaze se u fazi “ šesti list na glavnoj stabiljci razvijen“ (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo imaga i jaja a u narednom periodu očekuje se i piljenje larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve i ukoliko uoče mlađe larvene stupnjeve pomenute štetočine primene neki od registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje:

Mospilan 20-SP (a.m.acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha ili

Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid ) 0,1 l/ha.

Pomenute preparate ne primenjivati u usevu namenjenog za proizvodnju mladog krompira.