Zašto je bitno međuredno kultiviranje kukuruza

Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Međuredno kultiviranje kukuruza je jedna od značajnih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza.Tokom maja i juna meseca, moguće su česte i obilne padavine praćene kraćim ili dužim intervalima sunčanog vremena,  što zajedno doprinosi pojavi stvaranja pokorice na površini zemlišta. Stvaranje pokorice, intenzivniji rast korovskih biljaka, loša akumulacija padavina kao i drenaža, samo su neki od razloga zbog kojih treba primeniti međuredno kultiviranje. Ovom agrotehničkom merom se pre svega postiže provetravanje površinskog sloja zemljišta, posebno u uslovima zabarivanja zemljišta. U uslovima dužeg sušnog perioda, na ovaj način se čuva vlaga u dubljim slojevima zemljišta jer se kultiviranjem prekidaju kapilari u zemljištu i na taj nači sprečava brže isparavanje vode.

Prvo međuredno kultiviranje treba obaviti u ranim fazama razvoja kukuruza, najbolje bi bilo kada biljke imaju 3-4 formirana lista.

U tom periodu, korenov sistem kukuruza još je uvek slabije razvijen i zato treba kultivator podesiti tako da radi na nešto veću dubinu, odnosno na dubini 6-8 cm. Drugo međuredno kultiviranje treba obaviti kada biljke kukuruza imaju formiranih 7-9 listova. U tom periodu, korenov sistem je jače i bolje razvijen i zato treba kultivator podesiti da radi pliće, odnosno na dubinu 4-6 cm. Ukoliko ima potrebe i vremenski uslovi budu povoljni, može se obaviti još jedno međuredno kultiviranje ali tom prilikom potrebno je odrediti dubinu kultiviranja u zavisnosti od ravijenosti biljaka.