Postupak sa kozom i jaretom posle jarenja

Ilustracija: farma koza Markovič, foto: Domaćinsa kuća
Ilustracija: farma koza Markovič, foto: Domaćinsa kuća

Neposredno posle jarenja, koza počinje da liže svoje jare i na taj način skida ostatke plodovih ovojnica sa njega. Lizanje obično počinje od glave kako bi se otklonila sluz sa nosnica i time sprečilo eventualno gušenje jareta. Odgajivač, ukoliko to koza ne učini, treba spužvama slame da nežno protrlja jare da bi se lakše osušilo i da bi mu se pojačala cirkulacija krvi.

Ukoliko se pupčana vrpca ne prekine sama treba je preseći čistim dezinfikovanim makazama u dužini od 3-4cm od pupka i dezinfikovati rastvorom joda. Neposredno posle jarenja koza počinje da luči kolostrum koje jarad treba obavezno da posisa. Pre nego što jare prvi put posisa majku, prve mlazeve mleka treba izmusti u poseban sud, a vime oprati toplom vodom i dobro osušiti. Ovim postupkom se izbegavaju različita crevna oboljenja jaradi. Tokom prvog dana života jarad sisa i do petnaest puta, a kasnije se taj broj smanjuje na 5-6 puta dnevno.

Tokom prve nedelje života jarad se hrani samo kolostrumom i mlekom majke, a posle toga počinje da dobija seno kao i koncentrovanu hranu. Veoma je važno da jare posisa kolostrum što pre nakon jarenja jer on sadrži znatne količine hranljivih materija a obezbeđuje i imunoglobuline koji u prvim danima štiti novorođenu jarad od infekcija. Usvajanje ovih zaštitnih materija iz kolostruma najviše se vrši u toku prva 24 časa nakon jarenja. Kasnije davanje kolostruma nema efekta. U slučaju da jarad ne posisa kolostrum na vreme, ili ga uopšte ne dobije, dolazi do smanjenja njihovog prirasta, a može doći i do velikog procenta uginuća, čak i u svim normalnim uslovima odgajivanja U slučaju nedostatka kolostruma majke, jarićima treba dati kolostrum drugih koza (svež ili zamrznut).

Zamrznut kolostrum daja se jarićima zagrejan na temperaturi prirodnog majčinog mleka pri sisanju (oko 38 stepeni ). Veoma je važno da koza i jare ostanu zajedno nekoliko dana u nekom ograđenom prostoru. Ako koza ne luči dovoljne količine mleka ili je ojarila blizance ili trojke, ovakvu jarad treba podmetnuti pod drugu kozu koja se ojarila u približno isto vreme, a ostala je bez jareta.