Kada vršiti košenje lucerke za pripremu senaže?

Ilustracija: spremanje senaže, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: spremanje senaže, foto: Svetlana Kovačević

Optimalno vreme košenja lucerke je kada u zelenoj masi ima 21-23 % sirovih vlakana u SM zato što je tada udeo energije i proteina najveći.Visina košenje bi trebala da bude 5-7cm,  zbog toga bi noževi trebali biti oštri,  potrebno je  pre početka spremanja silaže proveriti u kakvom je stanju mehanizacija, da li su noževi oštri, da ne bi u toku radova imali problema.

Zavisno od spoljne temperature poželjno je provenjavanje mase 40-45 % SM, naveče košenje, a ujutro skupljanje, nekada je moguće ujutro košenje i posle 3-4 sata sitnjenje,  onda kada je toplije jer se masa brzo prosuši. Ako je masa vlažna fermentacija ide u pravcu stvaranja buterne kiseline, a ako je previše suva onda se teže gazi i skladišti.

Optimalna dužina seckanja je 0,7-1,5 cm, na silokombajnu može da se stavi aplikator koji će iseckanu masu tretirati nekim od inokulanata koji ubrzavaju fermentaciju i imaju uticaj na svarljivost senaže. Uvek obratiti pažnju na preporuke proizvođača za doziranje i način aplikacije. Isitnjenu masu nanositi u tanjim slojevima, debljina do 40 cm da bi se masa mogla dobro ugaziti,prilikom gaženja spajati tragove guma.

Front izuzimanja ne treba okretati u pravcu duvanja dominantnih vetrova. Da bi se efikasno rešio problem male količine šećera i visoke puferne vrednosti u leguminozama, koriste se odgovarajući ugljenohidratni dodaci (pri siliranju višegodišnjih leguminoza) ili se obavlja združena setva jednogodišnjih leguminoza i žita.

Po toni senaže dodati 50kg kukruzne prekrupe da bi fermentacija bila bolja. Posle završenog punjenja i dobrog sabijanja pokrivanje folijom,a na nju vreće sa peskom kako bi se izvršio pritisak na masu. Nikako stavljati zemlju ili rasut šljunak jer posle prilikom izuzimanja senaže ista može da se zagadi sa zemljom i šljunkom što može umanjiti kvalitet,a dovesti ido određenih bolesti.