Rasađivanje paprike na otvorenom polju

Ilustracija: rasad, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: rasad, foto: Domaćinska kuća

Rasađivanje paprike na otvorenom polju počinje kada prođe opasnost od pojave kasnih prolećnih mrazeva, odnosno kada se temperatura vazduha ustali na 15⁰C i više. Ukoliko je srednja dnevna temperatura niža od 15⁰C, sa tendencijom pada, tada se rasađivanje odlaže dok temperatura vazduha ne bude iznad 15⁰C. Paprika presađena po hladnom vremenu i u hladno i vlažno zemljište, sporije se ukorenjava, počinje da žuti i dugo ne formira listove a i kasnije plodonosi. Ukoliko se kasno krene sa sadnjom tada se smanjuje period vegetacije što može imati za posledicu slabije sazrevanje plodova onih sorti koje se beru u fiziološkoj zrelosti, odnosno kada plodovi pocrvene. Mlade biljke se teže ukorenjuju kada su visoke temperature vazduha i kada nema padavina ni uslova za navodnjavanje. Rasađivanje za ranu proizvodnju počinje poslednjih dana aprila, početkom maja, ukoliko su povoljni vremenski i zemljišni uslovi, za srednje ranu proizvodnju, rasađivanje počinje od 10.maja do 25. maja a za kasnu proizvodnju od 25. maja do 10. juna.

Paprika zahteva plodna, strukturna zemljišta, dobrog vodno-vazdušnog režima i povoljnih fizičko-hemijskih osobina. Dobri predusevi za papriku su jednogodišnje leguminoze, strnine i trave, a loši predusevi su iz familije Cucurbitaceae (krastavac, tikvice…) kao i iz familije Solanaceae (paprika, paradajz, krompir, patlidžan…). Papriku ne bi trebalo gajiti u monokulturi, već na istoj parceli bi trebalo saditi papriku posle 3-4 godine.

S obzirom da se rasad proizvodi u zaštićenom prostoru, potrebno je da rasad bude dobro okaljen, odnosno spreman na nove uslove sredine na otvorenom polju. Rasad se pre rasađivanja postepeno privikava na nove životne uslove pod kojima će nastaviti rast i razviće. Ova mera je posebno značajna kod proizvodnje rasada za otvoreno polje. Kaljenje počinje dve nedelje pred rasađivanje postepenim, pa zatim sve jačim provetravanjem i snižavanjem temperature supstrata i vazduha. Prihranjivanje kalijumovim đubrivima pojačaće otpornost na nepovoljne uslove, posebno niske temperature. Dobro okaljen i odnegovan rasad presađuje se na stalno mesto gde će se lako prilagoditi novonastalim životnim uslovima.

Kaljenje mladih biljaka počinnje nedelju dana pre planirane sadnje intenzivnim i čestim provetravanjima kao i smanjenjem broja zalivanja, ali se povećava zalivna norma zbog provociranja rasta korenovog sistema. Kvalitetan rasad paprike treba da ima 6-8 stalno razvijenih listova, visine stabla 15-25 cm, dobro razvijenog korenovog sistema. Paprika se najčešće sadi na rastojanju 50-60 cm x 20 cm, mašinski ili ručno. Sadnja može biti u redove ili dvorede a može i u višeredne pantljike. Sadnja može biti i na većem rastojanju između redova (70 cm) u zavisnosti od vrste kultivatora za međurednu obradu.

Ukoliko je rastojanje između redova veće tada sadnja mora biti gušća u redu kako bi se ostvario sklop biljaka od 80.000 do 100.000 biljaka/ha. Dubina sadnje je 5-6 cm, nije preporučljiva dublja sadnja zbog toga što treba više vremena da se zemljište zagreje na većoj dubini. Prilikom rasađivanja paprike, važno je postići što ravnomerniji raspored biljaka unutar reda. U sklopu ređem od optimalnog broja, biljke su razvijenije, daju više plodova po biljci, ali je ukupan prinos po jedinici površine manji.

Ukoliko je pregust sklop biljaka, tada se smanjuje broj plodova po biljci, plodovi su sitniji, ukupan prinos po jedinici površine se ne povećava, ali se značajno povećavaju troškovi proizvodnje zbog povećanih potreba biljaka za ishranu kao i za zaštitu. Rasađivanje je najbolje obaviti za vreme oblačnih dana, po mirnom vremenu, rano ujutro ili kasno popodne ukoliko su visoke temperature vazduha.