Povoljni krediti za poljoprivrednike

Ilustracija: Traktor, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Traktor, foto: Svetlana Kovačević

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge s najmanje pet članova koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Uredbom  o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se ona ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva za kredite je 1. novembar ove godine.

Ministarstvo poljoprivrede je potpisalo ugov sa 11 banaka, a po nezvaničnim informacijama, kako saznaje naš portal, biće ih još.

Poljoprivrednici su najviše zainteresovani za likvidnost, kredit je na 3 godine sa kamatom od 1 odsto, i grejs periodom od godinu dana.

Krediti, po povlašćenim uslovima, sa jedan odsto kamate, na tri godine, može da se dobije za razvoj stočarstva, nabavku životinja, plaćanje premije osiguranja ili kupovinu hrane za stoku, mehanizacije, opreme ili razvoj ratarstva, vinogradarstva, cvećarstva i voćarstva. 

Povezano

Iz ove kategorije