Insekticidi koji se obično koriste za suzbijanje pivaca

Ilustracija:pšenica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija:pšenica, foto: Domaćinska kuća

Na strnim žitima uočen je značajna brojnosti žitnih pivaca. Na pojedinim parcelama brojnost se kreće i do 7 jedinki na m2. Učestali su pozivi poljoprivrednih proizvođača koji su u nedoumici dali ih tretirati ili ne. S obzirom da je žetva uskoro svi proizvođači koji na parcelama imaju manje od 4 imaga po m2 nebi trebalo da tretiraju pšenicu. Proizvođači koji imaju veće parcele od 5 ha ako moraju treba da tretiraju samo krajeve parcela jer na tim delovima parcela uglavnom je najveća brojnost.

Ukoliko se proizvođači odluče za tretman pivaca potrebno je da se odluče za insekticide sa kraćom karencom jer je žetva dosta blizu. Insekticidi koji se obično koriste za suzbijanje pivaca su Decis 2,5-EC 0,3 l/ha, Fastac-10EC 0,12 l/ha, Karate zeon 0,2 l/ha imaju karencu 35 dana.Pivci se po pravilu tretiraju odmah po pojavi kako bi se izbegle veće štete a i oni ostaju aktivni 3-4 nedelje od pojavljivanja.

Na našim poljima uglavnom nalazima Anisoplia austriaaca iako ima oko 10 vrsta koje se mogu naći. A.austriaca prepoznajemo po kestenjastoj boji na krilima, dug je oko 15 mm i ima crnu krupnu skutelarnu mrlju. Larve su grčice belo žućkaste boje sa tamnijom glavom, kada se prenamnože mogu praviti štete na okopavinama. Razviće pivaca traje dve godine , a proteže se kroz tri kalendarske godine. Prezimljava u stadiumu larve. Imago se pojavljuje krajem maja ili početkom juna i živi 3 do 4 nedelje. Ženke polažu jaja u zemlju na parcelama sa srnim žitima ali može i na ostalim kulturama. Posle tri nedelje razvijaju se larve koje u zemljištu provedu i do 22 meseca. Najštetnije su larve u drugoj godini života, a tretiranje larvi u okopavinama se preporučuje kada je u zemljištu prisutno 3 i više po m2. U trećoj godini početkom maja larve prelaze u lutke. Za razvoj pivaca pogoduje sušno i toplo vreme u periodu rojenja imaga. Odrasla jedinka može dnevno da preleti i do 12 km. Pivci su polifagne štetočine, hrani se zrnevljem strnih žita i nekih trava u fazi mlečne zrelosti.

 

Povezano

Iz ove kategorije