Kako održavati vinski podrum

Ilustracija: Vinski podrum Vladana Milićevića, foto: V.M
Ilustracija: Vinski podrum Vladana Milićevića, foto: V.M

Kod nekih naših vinogradara pod podrumom se uglavnom podrazumeva jedna prostorija, u kojoj se vrši prerada grožđa, vrenje i nega vina. Podrum mora biti besprekorno čist, jer je to jedan od preduslova za kvalitetnu preradu grožđa i negu vina. Neposredno pre berbe (2-3 nedelje) potrebno je podrum detaljno očistiti i zidove okrečiti! Za krečenje zidova može da se koristi krečno mleko.Pravi se tako što se u 10 l vode stavi 1kg živog kreča i 200 g sumpora u prahu.

Kada se zidovi osuše preporučuje se prskanje 5% rastvorom plavog kamena (sprečava se razvoj buđi)! Dan pre prerade grožđa, podrum se dezinfikuje sumpor-dioksidom. Na 1m3 zapalimo 1-2 sumporne trake. Možemo zapaliti i elementarni sumpor u prahu (na svaki m3 prostora potrebno je 30 g sumpora). Palimo ga u zemljanim posudama, postavljenim na više mesta. I trake i elementarni sumpor moramo postaviti na veću visinu, jer gasoviti sumpor je teži od vazduha i pada prema podu! Nakon 24 h podrum se dobro provetri!

Održavanje drvenih sudova

Važno je zapamtiti, da onako kako održavamo burad, takvo ćemo i vino imati! Bure koje koristimo,treba najpre oprati hladnom vodom sve dok iz njega ne počne da izlazi čista voda! Zatim ga treba oprati vrelom vodom! Nakon što se bure valjanjem ohladi,vodu ispustimo i bure isperemo hladnom vodom! Preporučuje se da se pri poslednjem ispiranju na svakih 30 l vode stavi 50 g vinske kiseline! Metalni deo na vratašcima treba pregledati i videti da li je otpao zaštitni sloj, ukoliko jeste može se koristiti boja –talatin beli lak 636. Zatim bure ocedimo i osušimo, pa tek onda sumporišemo, jer sumpor-dioksid u kontaktu sa vodom prelazi u sumpornu kiselinu, koja je nepoželjna u vinu! Dovoljno je za bure od 300 l jedna sumporna traka! Papirna ili azbestna traka na kojoj je sumpor, spušta se na žici do polovine u otpražnjeno bure, ili do površine vina ukoliko ga ima u buretu! Mora se voditi računa da sumpor s trake ne kaplje na dno suda! Ukoliko je bure veće, palimo više traka, ali jednu po jednu, a ne sve odjednom! Ovo je tzv. suvi postupak konzervisanja, i imamo i mokri postupak, gde je postupak sledeći: Na 100 l hladne vode dodamo 1 l sumporaste kiseline ili 30-50 g sumporne kiseline! Takođe, može se na 100 l vode dodati 120g vinobrana i 120 g vinske kiseline!

 

Važno: sumpornu kiselinu sipamo u vodu, oprezno. 

Povezano

Iz ove kategorije