Postupak sa kontaminiranim buradima

Ilustracija: Vinarija u Šidu, foto: Domaćinska kuća

,, Prokislo bure’’- je bure koje ima miris na sirće! Neki vinogradari ostavljaju u bačvi po desetak litara starog vina, pa bure sumporišu, misleći da će ovako sačuvati bure od kvarenja, što je velika zabluda! Ovako se razvijaju sirćetne bakterije, i vino se brzo pretvara u sirće! Postoji nekoliko načina lečenja ’’kiselih’’ buradi:

– Zaparivanjem-iz parnog kotla kroz otvor se uvodi para dok se bure ne ugreje sa spoljne strane

Bure isperemo hladnom vodom, zatim ga napunimo vrućom vodom u kojoj je rastvorena soda (100 l vode i 5 kg sode), zatvorimo i valjamo oko 2h. Kad se voda ohladi,otvorimo bure i ispraznimo. Zatim se u bure ubace 2-3 lopate sitnog šljunka, i oko 30l hladne vode. Bure se ponovo valja dok se ne oseti da se s unutrašnje strane skinuo sluzasti rastvor sode. Vodu ispustimo i bure isperemo nekoliko puta hladnom i toplom vodom! Bure se zatim napuni hladnom vodom, ostavi preko noći da odstoji i ujutro se isprazni! Ovakvo bure treba oviniti rastvorom vinske kiseline (50 g vinske kiseline na 10 l vode)! Ako se ovo ne uradi bure će poprimiti kiselinu od prvog vina koje u njega uđe pa će vino biti manje kiselo!

– Može se koristiti živi kreč, u količini od 2kg na 100 l zapremine! Bure se provalja, izriba četkom sa unutrašnje strane i nakon toga dobro ispere. ’’Plesnivo bure’’ – prepoznaje se po sivo–zelenoj plesni koja se nahvata sa unutrašnje i spoljne strane. Ukoliko je ova pojava manjeg obima, može se koristiti isti postupak kao i kod kiselih buradi, međutim, ako je uzela maha bure se mora rastaviti!

– Nakon rasklapanja bureta koristi se metalna žica kojom se ostruže plesan na dugama. Duge se mogu i ’’izšlajfovati’’ ! Posle ovakvog tretmana u bure se dodaje u tankom mlazu na 100 l hladne vode 1 l koncentrovane sumporne kiseline!

– Može se koristiti i rastvor vinobrana –na 1 l vode doda se 20 g vinobrana, što je dovoljno za bačvu od 100 l! U oba slučaja bure stoji 3 dana, zatim se ispere toplom pa hladnom vodom!

– U bure se dodaje na 100 l hladne vode 1dl sumporne kiseline i 200g hipermangana! Nakon toga bure se ispere toplom vodom!

Održavanje posuda od nerđajućeg čelika

Ove posude se uglavnom peru naizmenično toplom i hladnom vodom. Mogu se koristiti neka blaga alkalna sredstva, nakon čega se dobro isperu sudovi. Sredstva za čišćenje ne smeju sadržati hlor, jer on nagriza površinu čelika!

Povezano

Iz ove kategorije