Postupak sa kontaminiranim buradima

Ilustracija: Vinarija u Šidu, foto: Domaćinska kuća

,, Prokislo bure’’- je bure koje ima miris na sirće! Neki vinogradari ostavljaju u bačvi po desetak litara starog vina, pa bure sumporišu, misleći da će ovako sačuvati bure od kvarenja, što je velika zabluda! Ovako se razvijaju sirćetne bakterije, i vino se brzo pretvara u sirće! Postoji nekoliko načina lečenja ’’kiselih’’ buradi:

– Zaparivanjem-iz parnog kotla kroz otvor se uvodi para dok se bure ne ugreje sa spoljne strane

Bure isperemo hladnom vodom, zatim ga napunimo vrućom vodom u kojoj je rastvorena soda (100 l vode i 5 kg sode), zatvorimo i valjamo oko 2h. Kad se voda ohladi,otvorimo bure i ispraznimo. Zatim se u bure ubace 2-3 lopate sitnog šljunka, i oko 30l hladne vode. Bure se ponovo valja dok se ne oseti da se s unutrašnje strane skinuo sluzasti rastvor sode. Vodu ispustimo i bure isperemo nekoliko puta hladnom i toplom vodom! Bure se zatim napuni hladnom vodom, ostavi preko noći da odstoji i ujutro se isprazni! Ovakvo bure treba oviniti rastvorom vinske kiseline (50 g vinske kiseline na 10 l vode)! Ako se ovo ne uradi bure će poprimiti kiselinu od prvog vina koje u njega uđe pa će vino biti manje kiselo!

– Može se koristiti živi kreč, u količini od 2kg na 100 l zapremine! Bure se provalja, izriba četkom sa unutrašnje strane i nakon toga dobro ispere. ’’Plesnivo bure’’ – prepoznaje se po sivo–zelenoj plesni koja se nahvata sa unutrašnje i spoljne strane. Ukoliko je ova pojava manjeg obima, može se koristiti isti postupak kao i kod kiselih buradi, međutim, ako je uzela maha bure se mora rastaviti!

– Nakon rasklapanja bureta koristi se metalna žica kojom se ostruže plesan na dugama. Duge se mogu i ’’izšlajfovati’’ ! Posle ovakvog tretmana u bure se dodaje u tankom mlazu na 100 l hladne vode 1 l koncentrovane sumporne kiseline!

– Može se koristiti i rastvor vinobrana –na 1 l vode doda se 20 g vinobrana, što je dovoljno za bačvu od 100 l! U oba slučaja bure stoji 3 dana, zatim se ispere toplom pa hladnom vodom!

– U bure se dodaje na 100 l hladne vode 1dl sumporne kiseline i 200g hipermangana! Nakon toga bure se ispere toplom vodom!

Održavanje posuda od nerđajućeg čelika

Ove posude se uglavnom peru naizmenično toplom i hladnom vodom. Mogu se koristiti neka blaga alkalna sredstva, nakon čega se dobro isperu sudovi. Sredstva za čišćenje ne smeju sadržati hlor, jer on nagriza površinu čelika!