Čime protiv kukuruzne zlatice

Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća

Kukuruzna zlatica je ekonomski značajan problem u monokulturi kukuruza. Radi se o insektu čije dimenzije se kreću od 6-7 mm. Na pokriocima ženka ima tri uzdužne pruge, a mužjak samo jednu. Dobri su letači. Jaja polaže u sloju zemljišta od 15 cm u osnovi biljaka. Jaje dugo oko 0,5 mm, ovalnog oblika i bledo žute boje. Larva je izdužena, tanka, bele boje sa tamnom glavom. Prezimi u stadijumu jaja u zemljištu na dubini od 10-30 cm.

Larve se pojavljuju polovinom maja. Hrane se korenom kukuruza tokom dve do četiri nedelje. Kada završe razvoj, ulutkavaju se u blizini korena, a nakon nedelju dana izlaze odrasle forme.

Najznačajnija biljka hraniteljka za kukuruznu zlaticu jeste kukuruz. Najveće štete prave larve ishranom na korenu. U početku se ubušuju u koren, a zatim ga pregrizaju u blizini glavne stabljike. Usled ovakvih oštećenja biljka gubi oslonac i zauzima specifičan položaj koji podseća na „guščiji vrat“. Štetu nanose i odrasle forme ishranom na listu i svilom sa vrha klipa, što ima za posledicu lošu oplodnju i formiranje rehuljavih zrna.

S obzirom da se larve hrane korenom kukuruza, osnovna mera suzbijanja ove štetočine jeste plodored. Kukuruz se ne sme gajiti u monokulturi.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored, đubrenje i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina. Hemijske mere su višestruko opravdane i one podrazumevaju: tretman semena, suzbijanje larvi zemljišnim insekticidima i suzbijanje imaga folijarnim tretmanima.
Za tretman semena kukuruza koristi se preparat Bifenicus 200 FS, u količini 0,3 l na 100 kg semena. Pre setve, zemljište se istretira preparatom Bifenicus, u količini 2 l/ha po površini, zatim se preparat inkorporira na dubinu 10–15 cm. U usevu kukuruza u kome je tehnički moguće izvesti suzbijanje imaga primeniti preparat Savanur ECSaturn 250 ECImidan 50 WP ili Bifenicus.