Vaši na suncokretu

Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačevič, Domaćinska kuća
Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačevič, Domaćinska kuća

Lisne vaši se na suncokretu sreću svake godine, a pojedinih godina i masovno, posebno na većim parcelama, naseljavajući najviše krajeve tih parcela. Na suncokretu ih možemo sresti od početka maja pa sve do sredine jula. Najbrojnije su krajem maja i početkom juna . Napadaju sve nadzemne delove suncokreta, a posebno vršni deo biljaka. Štetnost se ogleda u isisavanju sokova iz delova biljaka. Napadnuti listovi se deformišu i ukovrdžaju.

Pojava na mladim biljkama, od dva do četiri lista, može dovesti do sušenja i propadanja celih biljaka. Kod nas su najčešće i najštetnije  vaši na suncokret,  Brachycaudus helichrysi – šljivina vaš kovrdžalica i Aphis fabae – crna repina vaš. U 2019. godini prve kolonije vašiju zabeležili smo polovinom maja, a dominantna vaš bila je šljivina vaš kovrdžalica. Na pojedinim parcelama zabeleženo je značajno propadanje i sušenje biljaka suncokreta. Neki proizvođači uradili su i hemijski tretman celih parcela.

Povezano

Iz ove kategorije