Kako protiv bolesti muškatle

Ilustracija: Muškatle, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Muškatle, foto: Svetlana Kovačević

Muškatla je biljka, koja podnosi suve i kišne periode, pa je zbog toga dobro prilagođena ekstremnim uslovima, koji vladaju u balkonskoj žardinjeri. Nakon kišnog perioda, treba joj ukloniti precvetale i uvele delove, kako ne bi istrulila.

Kod muškatle često se javlja bakterijsko uvenuće. Listovi uvenu i izgledaju kao zatvoreni kišobrani. Zatim odumiru pojedinačni listovi, a na kraju i cela biljka. Zahvaćene delove biljke treba ukloniti. Kod ove biljke, može se javiti i rđa, koja se ispoljava kroz smeđe fleke na površini lista. Radi preventivnih mera, ne treba saditi biljke previše zbijeno i potrebno pravilno ih zalivati, kao i pažljivo uklanjati zahvaćene delove biljaka.

Dve su vrste virusa: virus kovrdžanja lista i „mozaik“ lista. Vidljivi su posle zime, razvijaju se u hladno vreme, leti se ne mogu otkriti niti se biljke mogu izlečiti. Preventivno vršimo dezinfekciju posuda i zemlje, i uništavanje lisnih vaši koje bolest prenose.

Insekti koji napadaju muškatle (biljne vaši, crveni pauk, bela muva) – pored direktnih oštećenja, prenosioci su virusnih oboljenja. Uspešno se uništavaju hemijskim sredstvima – insekticidima. Prskanje se može vršiti i prentivno svake 2-3 nedelje.

Ako se pojavi bakterijska  pegavost lista,  u  tom slučaju je potrebno odstraniti obolele listove, a jače napadnute biljke počupati. Prilikom zalivanja ne kvasiti listove. Biljke prihranjivati đubrivima sa povećanim sadržajem kalijuma i kalcijuma (Wuhal Calcium) i prskati strepomicinom.

Povezano

Iz ove kategorije