Kada se postiže najbolji efekat kada je u pitanju muža krava

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora proteći što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se čistiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tući krave, dopustiti ulazak pasa. 

Najbolji efekat se postiže ako je interval između dve muže 12 sati. Naravno ako se krave muzu dva puta na dan. Ako muzemo krave više puta na dan, možemo postići da se povećava količina izlučenog mleka,pošto podstičemo mlečne žlezde na rad. Istovremeno se povećava broj mlečnih žlezdanih ćelija koje izlučuju mleko. Povećan broj ćelija je dugoročni efekat višekratne muže.

Povećana proizvodnja mleka pozitivno utiče na dobrobit i zdravlje krava, pogotovu vioko produktivnih . Ako muzemo više od dva puta na dan pomažemo kravama jer tele zapravo sisa 4 do 7 puta na dan . U prvim danima života tele sisa čak i 15 puta na dan.

Neka istraživanja su pokazala da ako muzemo tri puta na dan proizvodnja mleka se može povećati od 5 pa do čak 25 %.

Neposredno posle muže potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati pribor za mužu. Najpre se vrši pranje mlakom vodom i deterdžentom (hladna uzrokuje zadržavanje mlečne masti na posudama, a vruća da se belančevine zalepe ). Za pranje se koriste specijalna sredstva za čišćenje mlekarskog pribora. Ispiranje se vrši nakon temeljitog pranja i sav se pribor ocedi. Nakon toga se dezinfikuje uranjanjem u rastvor dezinficijensa.

 

Povezano

Iz ove kategorije