Borba protiv varoe

Parazitska bolest odraslih pčela i legla koju izaziva krpelj – Varroa jacobsoni je postala veliki problem na mnogim pčelinjacima. U zadnjih 10-15 godina pojavilo se možda preko stotinu lekova, što govori o ozbiljnosti situacije u kojoj su se pčelari našli. Od tih lekova danas se zadržalo jedva oko dvadesetak, ali još uvek ni jedan od njih u potpuno ne uništava varou. Obavezan tretman protiv varoe treba započeti krajem jula ili početkom avgusta kad se skinu svi nastavci sa medom. Veoma bitna stvar je da su prethodne generacije pčela imale tolerantnu zaraženost (ne više od jedne varoe na 100 pčela). Najnovija ispitivanja pokazuju da količina vitelogenina, najbitnijeg proteina u hemolimfi pčela što se tiče zimovanja, opada, ukoliko je zaraženost većeg stepena. Ukoliko je veća zaraženost varoe smanjuje se i količina vitelogenina kod pčela, što može skratiti život pčela. Takođe je utvrđeno da je varoa vektor virusa deformisanih krila kod pčela.

Postoji veliki broj lekova koji se koriste za suzbijanje varoe. Amitraz je najviše korišćen kao lek u borbi protiv varoe, ali zna se da amitraz deluje kancerogeno, mutageno (deluje na nasledne osobine pčela). Amitraz se upija u med, polen i vosak. Veliki nedostatak ovog preparata jeste i taj što se pčele moraju tretirati više puta, zbog toga što se varoa nalazi na pčelama u manjoj meri, a veći deo je u leglu (4-10 puta na svakih 3-4 dana). Međutim, ovakvo tretiranje pčela uništi varou u relativno visokom procentu, ali istovremeno ostavi posledice po imunološko i biološko zdravlje pčela i matice. Ovakav način tretiranja je i dalje dosta zastupljen iako je zabranjen u zemljama EU.

U novije vreme se preporučuju mravlja i oksalna kiselina kao lek u borbi protiv varoe. Mravlja kiselina se inače koristi tako što se kartoni veličine 20 x 30 x 0,2 cm natapaju u 20 ml 65%-ne mravlje kiseline. Ovako natopljeni kartoni mravljom kiselinom stavljaju se u košnicu u periodu kada ima legla. Kod primene mravlje kiseline moraju se ostvariti odgovarajući uslovi, da ne bi došlo do gubitka matice. Leto mora biti široko 35 cm, temperatura spoljne okoline ne sme biti veća od 30 stepeni C, a optimalni rezultati se postižu na temperaturi ispod 27 stepeni.

Zašto je neophodno tretirati pčele protiv varoe krajem jula – početkom avgusta? Jer matica od 15.avgusta pa do kraja polaganja jaja snese oko 15.000 jaja iz kojih se izlegu jesenje pčele, koje ulaze u zimu i koje treba da odneguju prolećno leglo. Zato one moraju biti zdrave, tj. oslobodjene od varoe. Zbog toga, najglavnije tretiranje pčela protiv varoe treba da bude u prvoj polovini avgusta, sa 4-5 puta u razmaku od po 3-4 dana.

Posebno je značajno tretiranje pčela u oktobru i novembru, kada u košnici nema legla, odnosno kada je sva varooza na pčelama.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

08.07.2024.

Varoa i njeno suzbijanje

05.07.2024.

Šta veže sve pčelare u regionu

26.06.2024.

Za pčelarstvo 30 miliona dinara

24.06.2024.

Pojilo za pčele

17.06.2024.

Postavlja se platforma za kontrolu autentičnosti meda

04.06.2024.

Pčelari nema odmora

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca