Ovo su preparati za plamenjaču krastavca

Ilustracija: kornišoni, foto: Pixabay
Ilustracija: kornišoni, foto: Pixabay

Zbog sukcesivne ili višekratne berbe koja može potrajati duži vremenski period, primena sredstava za zaštitu bilja je vrlo
ograničena. Mnogi proizvođači krasatavaca za sopstvene potrebe izbegavaju njihovu primenu, pa u epifitocijskim
godinama nakon prve berbe plodova pojavljuju se prvi simptomi i brzo dolazi do potpunog propadanja biljaka. Zaštitu krastavaca kornišona treba početi nakon nicanja, nakon pojave pravih listova.

Za prve zaštite potrebno je koristiti kontaktne fungicide, u fazi
intezivnog porasta biljke koristiti sistemične fungicide. U fazi plodonošenja koristiti fungicide sa kraćom karencom: a.m. azoksistrobin +
hlorotalonil K=3 dana, a.m. ametokradin + dimetomorf K=1 dan, azoksistrobin K=4 dana, fosetil aluminijum K=4 dana.
Primena ovih preparata daje zadovoljavajuće rezultate samo ukoliko se primene preventivno, pre prvih zaraza.

Povezano

Iz ove kategorije