Kako skladištiti krompir

Ilustracija: Krompir na pijaci, foto: S.K.
Ilustracija: Krompir na pijaci, foto: S.K.

Tokom vađenja i transporta krompira dolazi do povređivanja krtola. Po dalasku u skladište pristupa se sušenju krtola i zarašćivanju rana. Da bi se izbeglo „ znojenje „ sušenje se mora vršiti vazduhom čija je temperatura za 2 – 3 stepena niža.
Provetravanjem skladišta u vremenskom periodu 10-15 dana moguće je gubitke u transpiraciji svesti na minimum. Ako je uskladišten krompir sa više mehaničkih oštećenja, zarašćivanje će biti najbrže pri temperaturi 15-20 stepeni celzijusovih. Poželjno je da vlažnost vazduha bude 90-95%.

Nakon perioda zarašćivanja, temperatura u skladištu se postepeno spušta za 0.5 stepeni dnevno da ne bi došlo do temperaturnog stresa. Kod krompira namenjenog preradi ( čips, pomfrit i dr.) temperaturu u skladištu treba održavati na oko 10 stepeni da bi se izbeglo nagomilavanje redukujućih šećera. Sprečavanje klijanja krompira vrši se na odgovarajuće niskoj temperaturi ili hemijskim sredstvima. Ako se koriste preparati treba voditi računa o karenci koja je za većinu preparata 42 dana. Svakako semenski krompir se ne tretira hemijskim sredstvima i potrebno ga je odvojiti u skladištu.

Povezano

Iz ove kategorije