Ishrana jaradi

Ilustracija> jarac, foto> pixabay
Ilustracija> jarac, foto> pixabay

 Sposobnost jarčeva za oplodnju zavisi od osobina sperme i potencije, koji su pod uticajem kako genetskih tako i paragenetskih faktora. Od paragenetskih odlučujuća je ishrana. U zavisnosti od načina pripusta, broja grla koja se pare i vremenskog intervala korišćenja jaraca, potrebno je voditi računa o dnevnom obroku da bi se održali u što boljoj priplodnoj kondiciji.

U periodu kada se ne koriste za priplod, jarčevi dobijaju obrok koji odgovara obroku za bremenite koze u prvoj fazi bremenitosti. Period mirovanja traje oko 10 meseci a ishrana se može bazirati u periodu van vegetacije na 2-3 kg kvalitetnog sena ( bez koncentrata), a u toku vegetacije na kvalitetnoj paši (takođe bez koncentrata). Ukoliko je kvalitet kabaste hrane (sveže ili konzervisane) nezadovoljavajući, obrok treba dopuniti koncentratom. Ishranu priplodnih jarčeva treba pojačati na 6-8 nedelja pred parenje ( toliko traje sazrevanje spermatozoida) uvođenjem 400-500 g / dan koncentrata. U periodu mrkanja prosečan obrok se sastoji iz 2,5 kg  sena i 400 g koncentrata.

Povezano

Iz ove kategorije