Pasoš za goveda i kako izvaditi duplikat

Ilustracija: goveda, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: goveda, foto: Svetlana Kovačević

Goveda koja su na gazdinstvu i obeležena su,  moraju da imaju pasoš. Pasoš predstavlja identifikacioni dokument goveda, i prati ga tokom života prilikom kretanja.  Sva kretanja tj. promena gazdinstva na kojem se goveče nalazi, se upisuju na poleđini Pasoša u za to predviđena mesta. Pasoše za goveda štampa Uprava za veterinu, preko Regionalnih kancelarija, za životinje obeležene i registrovane . Ovlašćeni obeleživači, veterinarska stanica, preuzimaju Pasoše u Regionalnoj kancelariji, nakon čega ih možete preuzeti od njih,  ili sačekati da Vam ih dostave. Ukoliko se pasoš izgubi potrebno je izvaditi duplikat. Duplikat Pasoša izdaje Regionalna kancelarija, na osnovu zahteva koji podnosite lično,uz prethodno plaćenu taksu predviđenu za to. U prilogu možete pogledati zahtev koji popunjavata i dostavljate Regionalnoj kancelariji.

https://www.vet.minpolj.gov.rs/

Povezano

Iz ove kategorije