Koje su najbolje podloge za jabuku

Ilustracija: rod jabuke
Ilustracija: rod jabuke

Najvažnija podloga za jabuku u savremeno gustim zasadima je M 9, za njom dolaze M 26 i MM 106.

Podloga – M 9 je slabo bujna podloga za jabuku. Sorte jabuka na M 9 su bujnije nego na M 27 a slabije bujnije nego na M 26. Podloga M 9 je vrlo pogodna za intenzivne sisteme gajenja (gusta sadnja).Na ovoj podlozi sorte rano prorode (u drugoj, a najkasnije u trećoj godini), a zatim redovno i obilno rađaju. Plodovi sorata jabuke na M 9 su krupni, lepo obojeni, privlačni i nešto ranije sazrevaju nego na drugim vegetativnim podlogama. Zasadi jabuke na M 9 žive 25 do 30 godina.

Otporna je prema suši i dobro se prilagođava različitim tipovima zemljišta. M 9 obrazuje zadebljanje (guku) ispod spojnog mesta sa plemenitom sortom jabuke. Stvara korenove izdanke u zasadu. Sorte jabuka na M 9 , u savremenim gustim zasadima gaje se od 1000 do 2500 voćaka po hektaru.
Podloga- M 26 spada u grupu slabo bujnih podloga za jabuku. Malo je bujnija nego M 9. Na spojnom mestu obrazuje se zadebljanje (guka). Pogodna je za guste zasade. Otporna je prema mrazevima, pa može da se gaji u područijima sa oštrijom klimom. Gaji se od 1000 do 1800 voćaka po hektaru.

Podloga– MM 106 je srednje bujna vegetativna podloga. Sorte jabuke na MM 106 dosta se dobro ukorenjavaju na stalnom mestu. Jedna je od najboljih podloga za slabo bujne sorte jabuke. Gaji se od 800 do 1300 voćaka po hektaru.

Povezano