Kakav prinos suncokreta se očekuje

Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

U ataru Sombora uveliko je započela žetva suncokreta. Ranostasniji  hibridi su zreli i na gornjem i na donjem terenu. Na gornjem terenu u ataru Riđice, Stanišića, Alekse Šantića i td su zreli ili ulaze u završnu fazu zrelosti i kasniji hibridi.

Na teritoriji koju pokriva PSS Sombor zasejano je 9120 ha suncokreta. Procena je da je žetva završena na oko 20% površina. Prinosi prvih parcela se kreću od 2 – 3,5 t/ha, s tim da je tendencija proseka oko 2,7 t/ha za sada.  Za kasnije hibride očekuje se nešto veći prinos. U odnosu na prošlu godinu prema prvim otkosima suncokret će dati nešto niži prinos.

Povezano

Iz ove kategorije