Šta je bitno znati prilom berbe

Ilustracija. jabuke spremne za prodaju, foto: S.K.
Ilustracija. jabuke spremne za prodaju, foto: S.K.

Zrelost jabuke pri berbi direktno utiče na dužinu trajanja njenog čuvanja,zato je berbu važno obaviti kvalitetno, brzo i u pravo vreme. Jabuku beremo u fiziološkoj ili tehnološkoj zrelosti u zavisnosti od namene plodova. Ako plodove želimo odmah da koristimo beru se u tehnološkoj zrelosti, ali ako želimo da vršimo skladištenje na duži vremenski period ,ili ih pak transportovati na udaljena mesta onda se plodovi jabuke beru u fiziološkoj zrelosti.

Veoma je bitno da berbu plodova treba vršiti probirno u više navrata ,što zavisi od krupnoće plodova i  njihove namene. Najpre se beru najkrupniji i najkvalitetniji plodovi a na kraju oštećeni plodovi kao i oni namenjeni za industrisku preredu. Berbu ne trebe nikako vršiti ako su plodovi vlažni .Takođe se ne preporučuje berba rano ujutru ,jer plodovi mogu biti vlažni od rose. Za berbu se koristi razna amblaža,takozvane kengur torbe,zatim gajbe jabučare ili druge ambalaže,plodove treba lagano spuštati jedan na drugi, a kengur toebe treba prazniti veoma pažljivo.
Prilikom skladištenja jabuka potrbno je da se uradi klasiranje,odnosno odvajanje plodova po kvalitetu. Neophodno je ukloniti plodove koji su počeli da trule ili su oštećeni. Poželjno je jabuke skladišteti po sortama.Prostorije u kojima se skladište jabuke moraju ispunjavati određene uslove u pogledu temperature,vlažnosti vazduha i provetrenosti prostorija . Jabuka se najbolje i najduže može održati u namenski građene objekte za čuvanje jabuka (Ulo hladnjače ). Jabuke koje se skladište treba u jednom redu poređati u plitke gajbice, i  preporuka je da se poređane jabuke ne dodiruju između sebe.Takođe je bitno znati da se jabuke ne smeju skladištiti sa drugim voće i povrćem. Prilikom skladištenja voditi računa da gajbice budu složene pravilno,da ne upadaju jedna u drugu i da ne dolazi do gnječenja plodova.
Takođe, prilikom berbe posebnu pažnju treba posvetiti higijeni ruku berača, njegovom zdrastvenom stanju i čistoći ambalaže.

Povezano

Iz ove kategorije