Crna pegavost kupusa

Ilustracija: kupus, foto: Domačinska kuća

Na području Jablaničkog okruga usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u različitim fazama formiranja glavice. Obilaskom i pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola) na listu. Simptomi su uočeni na pojedinačnim biljkama. Domaćini ovih patogena su biljke iz porodice kupusnjača (kupus, kelj, karfiol…). Na mladim biljkama u rasadu, simptomi se manifestuju na stablu klijanaca, u vidu sitnih tamnih pega. Ozbiljne štete mogu nastati upravo razvojem bolesti na mladim biljkama rasada, jer može doći do njihovog propadanja. Zaražene biljke ne treba saditi jer one neće imati normalan porast kao zdrave biljke, a time ni prinos.

Kod proizvodnje u polju, pege se razvijaju uglavnom na starijem, donjem lišću koje se odbacuje. Simptomi se u početku manifestuju u vidu žućkastih, hlorotičnih pega, koje se uvećavaju, dobijaju tamno mrku boju, nepravilnog su oblika i sa karakterističnim koncentričnim krugovima. U vlažnim uslovima, u okviru pega, formira se crna prevlaka konidiofora i konidija patogena. Širenjem i spajanjem pega biva zahvaćen veći deo lisne površine, koja se suši i propada. Patogeni se održavaju u biljnim ostacima, semenu, korovskim biljkama iz porodice kupusnjača.

Konidije raznosi vetar, kiša, insekti, alat za rad i slično. U cilju suzbijanja ovih patogena najznačajnije su preventivne mere, koje podrazumevaju primenu višegodišnjeg plodoreda, upotrebu zdravog i dezinfikovanog semena za setvu, upotrebu zdravog rasada za sadnju, uklanjanje biljaka sa simptomima bolesti, uklanjanje biljnih ostataka, uništavanje korovskih biljaka domaćina patogena. U cilju zaštite od ovih patogena, mogu se koristiti i hemijske mere zaštite, preventivno, pred padavine, primenom fungicida kontaktnog delovanja na bazi aktivne materije mankozeb.

Ukoliko dođe do širenja simptoma bolesti, prema eppo standardu PP 2/7(1) mogu se koristiti fungicidi sistemičnog delovanja na bazi aktivne materije difenokonazol.

Povezano

Iz ove kategorije