Kolika je cena kukuruza

Ilustracija: kukuruz, foto: Marko Miladinović

Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti kupovinu do 23.181.818 kg merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, domaćeg porekla, po ceni od 22,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Prvobitno  je bilo predviđeno da se otkupi do 26.153.846 kg po ceni od 19, 5 dinara.

Merkantilni kukuruz će se kupovati i od pravnih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Pozivom je najpre bilo predviđeno da se kukuruz otkupljuje samo od fizičkih lica i ovlašćenih skldištara.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od pravnih lica je 1.000 tona.

Svi ostali uslovi iz Obaveštenja koji je objavljen dana 13.10.2020. godine, ostaju nepromenjeni.

 

Povezano