Biljana Petrović: Rad Uprave značajno poboljšan u prethodnih godinu dana

Ilustracija: Biljana Petrović, foto: Arhiva UAP
Ilustracija: Biljana Petrović, foto: Arhiva UAP

Kako se ova godina privodi kraju, sumiraju se rezultati, kolega Goran Đaković, razgovarao je sa  Biljanom Petrović, v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja (UAP), i zatražio  da nam kaže kakva je godina za nama što se tiče isplate subvencija, i kakvi su rezultati rada same Uprave za agrarna plaćanja.

Kako teče isplata subvencije za mlade poljoprivrednike i da li je bilo žalbi?

Isplata subvencija mladim poljoprivrednicima je veoma važna za naše ministarstvo, jer smo upravo njih prepoznali kao ključni faktor za dalji opstanak i razvoj srpskog agarara. Iz tih razloga je kreirana i posebna investiciona mera, jedinstvena po tome što se sredstva isplaćuju unapred. Interesovanje za ovu meru je u prethodnom konkursu prevazišlo očekivanja i bila nam je ideja da mladim poljoprivrednicima lično uručujemo rešenja kako bismo ih uputili u detalje realizacije investicije, dali mogućnost da se zbog brže isplate odreknu prava na žalbu, ali i ohrabrili na dalji razvoj i ulaganja. Nažalost, trenutna epidemiološka situacija nam ne ide na ruku, te će zbog potrebe zaštite zdravlja korisnika, ali i zapolenih u UAP, rešenja biti upućivana poštom.

Svesni da su greške u obradi zahteva moguće, ostavili smo dovoljno prostora i vremena za prigovore korisnika na samu bodovnu listu. Primili smo određen broj prigovora (oko 340 prigovora), koji je srazmeran broju podnetih zahteva i želji mladih poljoprivrednika da ostvare podsticaj po veoma povoljnim uslovima. Međutim, mali broj, svega 2%, prigovora je osnovan, a samim tim i usvojen. Na primer, nismo mogli da usvojimo prigovor apsolventa Poljoprivrednog fakulteta i odobrimo mu dodatne bodove na visoku stručnu spremu, jer se boduje samo završeni stepen obrazovanja, što je u konkretnom slučaju srednja škola.

Isplata premije za mleko je na kvartalnom nivou, dokle ste stigli u tom poslu?

Sudeći po broju zahteva, proizvodnja mleka u uslovima pandemije se odvija ustaljeno i mlekare preuzimaju mleko uobičajenom dinamikom i podnose zahteve za isplatu premije. Tako su u 2020. godini 123 mlekare predale 368 zahteva za preko 18.000 poljoprivrednih proizvođača koji svoje pravo ostvaruju na posredan način, dok je 1.665 poljoprivrednika predalo zahtev neposredno. Pri kraju je isplata trećeg kvartala i ukupan iznos odobrenih premija za mleko po zahtevima podnetim za 2020. godinu do danas iznosi 3.996.902.638,54 dinara.

Šta je najčešći uzrok kašnjenja isplate subvencije?

Korisnici podsticaja u poljoprivredi su upoznati sa procedurom i dinamikom isplate podsticaja. Naime, u skladu sa ustaljenom procedurom od dana prijema rešenja, do same isplate protekne 22 dana. Korisnici imaju rok od 15 dana da pošalju prigovor, nakon čega se nalog za isplatu unosi u bazu i „pušta“ na plaćanja. Naša obaveza je da svakom korisniku koji smatra da treba da ostvari veća prava od onih utvrđenih rešenjem, omogućimo pravo na žalbu. Ukoliko korisnik lično preuzme rešenje, može se odreći prava na žalbu i novac mu se isplaćuje u roku od 7 dana.

Ovaj vid uručenja rešenja u trenutnoj epidemiološkoj situaciji predstavlja rizik po zdravlje korisnika podsticaja i zaposlenih UAP, pa rešenja šaljemo na adresu korisnika prijavljenu u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Na sličan način smo upravljali podnošenjem zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, kada smo korisnicima omogućili da putem elektronske pošte šalju zahteve, bez odlaska u Upravu za trezor.

Na vaše pitanje o tome kako je moguće da su korisnici podneli zahtev istog dana, i jedan je isplaćen drugi ne, odgovoriću primerom korisnika podsticaja za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Korisnik je podneo zahtev 1.6.2020. godine, a njegov komšija dva dana kasnije. Komšiji je uplaćen novac na račun, dok naš korisnik nema povratnu informaciju šta se dešava sa njegovim zahtevom. Proverom kroz bazu podataka UAP ustanovila sam da se predmet nalazi u statusu – poslat na dopunu. Korisnik je potvrdio da je u sandučetu imao isečak iz Pošte kojim se obaveštava da treba da preuzme pošiljku, što nije učinio. Iz tog razloga nije znao da treba da dostavi dodatni dokument, konkretno račun, bez koga njegov zahtev nije mogao da bude obrađen. Dok čeka dopunu obrađivač nastavlja obradu narednih zateva, pa se kompletni zahtevi rešavaju i isplaćuju. Proces obrade zahteva je dvosmeran i podjednako uključuje i korisnike i UAP. Ukoliko je dokumentacija uredna i kompletna, zahtev podnet na početku roka za podnošenje zahteva se vrlo brzo obradi. Na kraju roka se uvek dobija najveći broj zahteva i tada se obrada zahteva usporava. Iz tog razloga stalno apelujemo na korisnike da posebnu pažnju obrate na kompletnost svojih zahteva i kvalitet dokumentacije, i da za podnošenje ne čekaju sam kraj propisanog roka.

Kako ocenjujete dosadašnji učinak u UAP?

Morate se složiti sa mnom da se rad Uprave značajno poboljšao u prethodnih godinu dana. Efikasnost obrađivača zahteva se udvostručila i trenutno se obrađuju zahtevi iz tekuće godine. Da li bismo mogli biti brži i efikasniji – da sigurno. Da li ćemo i dalje raditi na poboljšanju i unapređenju procesa rada – da sigurno.

Mi smo servis naših korisnika i o radu UAP i ja dobijam povratne informacije sa terena. Uglavnom su komentari na naša unapređenja u radu pozitivni, ali ni u jednoj instituciji nikada ne možete imati sve zadovoljne korisnike. Zamerke naših korisnika ozbiljno razmatramo, jer je upravo to najbolji način da unapredimo svoje poslovanje. Molimo i dalje sve korisnike da kada je to moguće svoja pitanja upućuju putem mejla ili čet aplikacije na sajtu Uprave, jer je to najsigurniji put i način da dobiju konkretan odgovor na postavljeno pitanje.

Rezultati rada same Uprave za agrarna plaćanja, tačan presek isplate po merama kao i realizacija predviđenog budžeta biće najbolje vidljivi na kraju kalendarske godine kada će biti predstavljeni podaci o realizciji budžeta. Prema trenutno dostupnim podacima, očekujemo da naša realizacija bude blizu 100 procenata, što je, složićete se, više nego dobar rezultat.

 

Povezano

Iz ove kategorije