Zašto zasušiti kravu?

Ilustracija: Farma krava, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Farma krava, foto: Svetlana Kovačević

Proizvodni ciklus kod krava možemo podeliti u dva dela – laktacija ( period lučenja mleka ) i period zasušenja (mirovanje mlečne žlezde ). Period zasušenja, kada mlečna žlezda ne proizvodi mleko, mora biti sastavni deo proizvodnog ciklusa. Loša je i nedopustiva praksa pojedinih, ipak malobrojnih proizvođača, da krave muzu do 20-ak dana pred telenje.

Zašto zasušiti kravu?

Za proizvodnju jednog litra mleka kroz vime mora da „prođe“oko 400 litara krvi. Nije teško izračunati da za proizvodnju 20 litara mleka ta količina iznosi oko 8 000 litara krvi a da ne pominjemo visokoproizvodna grla i proizvodnju od 30 – 40 litara. Za normalnu proizvodnju mleka u narednoj laktaciji, neophodno je da mlečna žlezda odmori, da se regeneriše i tako spremna dočeka narednu laktaciju.

Od krave se očekuje da pri telenju oteli normalno, zdravo i vitalno tele koje će uspešno nastaviti život ali van organizma majke. Najveći porast ploda upravo se dešava u 8. i 9. mesecu steonosti. To je još jedan razlog da krava prekine sa lučenjem mleka i da se deo hranljivih materija koje krava dobija kroz obrok iskoristi upravo za porast ploda.

Pravilo je da krava ne menja kondiciju tokom perioda zasušenja tj. da sa kondicijom sa kojom uđe u zasušenje dočeka i telenje. U praksi se iz raznoraznih razloga to ponekad ne ispoštuje. Zato u pojedinim slučajevima treba iskoristiti i period zasušenja da se dodatno popravi kondicija krave i ona spremno dočeka telenje i narednu laktaciju.
Period zasušenja treba da traje 45 – 60 dana.

Povezano

Iz ove kategorije