Kada se pripremanjem hraniva povećava njihova vrednost

Ilustracija: Krave. foto:G.Đ.
Ilustracija: Krave. foto:G.Đ.

Za stočare je od velike finansijske koristi da znaju da li je neki naročiti sistem pripremanja hraniva za domaće životinje koristan ili nije?
Često se smatra da se mlevenjem ili seckanjem hraniva ušteđuje životinji mnogo posla,  i da se usled toga vrednost hraniva znatno povećava. Ovo se zasniva na pretpostavci da će veća količina hranljivih sastojaka ostati za korisnu upotrebu,ukoliko manje rada životinja utroši u žvakanju i varenju. Ovo ipak nije tačno. Priprema hrane da bude tako fina i mekana i da se može gutati u s malim žvakanjem ne samo da ne isplaćuje troškove ovakvog pripremanja,nego stavrno može da smanji nutritivnu vrednost hrane.Vrednost mlevenja,prekupljivanja ili seckanja hrane zavisi od karaktera hraniva koje je u pitanju,a isto tako i od vrste životinje kojoj će se davati.

U nekim slučajevima hraniva koja su neukusna za stoku, lako mogu da se potroše ako se samelju i pomešaju sa onim koje stoka voli.Raž na primer, kod više vrsta domaćih životinja daje bolje raezultate ako je pomešana sa ukusnijim zrnevjima.
Kod žitarica ili drugog semena mlevenje,prekrupljivanje ili omekšavanje su obično korisni samo onda ako izvesne životinje ovo semenje ne žvaću potpuno. Semenje koje izbegne žvakanju može da prođe kroz digestivni trakt bez nekog jačeg varenja,pa hranljivi sastojci na taj način mogu biti izgubljeni. Takva priprema može biti preporučljiva za vrlo mlade životinje pre nego što se njihovi zubi razviju,a kasnije to ne mora da bude od koristi.Telad na primer,posle nekoliko nedelja žvaću kukuruz ili ovas potpuno sve do 9 meseci i zbog toga nema potrebe da im se ovo zrnevlje melje. Posle ove starosti mlevenje zrna se obično isplati,a za krave muzare sve zrnevlje treba mleti.Ovce od svih domaćih životinja žvaću svoju hranu najuspešnije.

Zrnevlje za domaće životinje treba mleti samo do srednjeg stepena finoće.Drugim rečima ono treba da bude samleveno tako da je zrnasto,a ne brašnavo ili suviše brašnavo. Fino mlevenje ne samo da zahteva više vremena i troškova, nego ono obično čini zrno manje ukusnim, a može stavrno da smanji i njegovu hranljivu vrednost.
Pre mnogo godina se verovalo da kuvanje,  ili parenje hrane,  u velikoj meri povećava njenu vrednost. Ogledi su pokazali da sem kod krompira i soje takva priprema ne povećava hranljivu vrednost niti svarljivost. U većini slučajeva umesto toga nastaje gubitak.

Povezano

Iz ove kategorije