Kako protiv krompirovog moljca

Ilustracija: krompir na njivi, foto: S.K.
Ilustracija: krompir na njivi, foto: S.K.

Moljac krompira (Phthorimaea operculella) je štetočina koja nanosi štetu na krompiru, paradajzu, patlidžanu i duvanu. Takođe, može da se hrani i nekim korovskim biljkama. Problem sa ovim štetnim insektom je taj što on može da napravi problem tako da se to ne odrazi na izgled nadzemnog dela biljke. Međutim, oštećenja od krompirovog moljca se primećuju tek tokom vađenja krompira, ali najčešće ipak u skladištu, gde u povoljnim uslovima štetočina nastavlja da se razvija, praveći sve veće štete, koje mogu biti tako velike da su semenske krtole neupotrebljive, a merkantilne se teško prodaju na pijaci. Krompirov moljac može da razvije 5 generacija u polju, a u skladištima, ako su povoljni uslovi može da razvije još 2-3 generacije. Sa povećanjem temperature smanjuje se potrebno vreme za razvoj svakog stadijuma i omogućava se razvoj većeg broja generacija.Treba pratiti izveštaje stručnih službi koje vrše pregled na celom reonu oko vas, jer oni javljaju čim ima nekih problema.

Prvi koraci zaštite počinju od samog sađenja krompira, odabirom zdravih krtola koje se polažu u zemlju na dubinu od oko 12cm. Bitna je ranija sadnja krompira i treba saditi sorte kraće vegetacije Takođe, krompirov moljac se manje pojavljuje na parcelama koje se navodnjavaju tokom vegetacije jer se time onemogućuje stvaranje pukotina a omogućava održava kompaktnost bankova. Potrebno je znači održavanje bankova tokom cele godine. Za utvrđivanje prisustva ovog insekta je najbolje koristiti feromonske klopke. Takođe je poželjno poštovanje plodoreda, jer se na taj način umanjuje mogućnost veće zaraze u toku vegetacije krompira.

Ukoliko dođe do veće zaraze, potrebno je zaražene krtole pokupiti i zatim ih zatrpati na neko udaljeno mesto. U skladištu je poželjno da je temperatura 9°C ili malo niža, jer je tada smanjena mogućnost razvoja moljca, a obavezno je da se u skladište unose samo zdrave i cele krtole krompira. Vađenje krtola treba uskladiti sa mogućnošću sklanjanja krtola sa njive. Ne ostavljati krtole na njivi tokom noći, jer može doći do polaganja jaja na krtole koje će se uneti u skladište. Ostaci cime i preostale krtole posle vađenja se moraju uništiti, jer krompirov moljac prezimljava u stadijumu lutke u krtolama i sasušenim ostacima cime, odakle izleću leptiriunovoj sezoni.

Redovno vršiti preglede u skladištu i prema potrebi obavljati hemijsku zaštitu odgovarajućim insekticidima. Kada su hemijske mere zaštite useva krompira u polju od krompirovog moljca neophodne, mogu koristi isti preparati koje koristimo za suzbijanje krompirove zlatice. Važno je primeniti insekticide ovicidno-larvicidnog delovanja. Poželjno je što bolje obaviti dezinfekciju skladišta pre smeštaja novog roda sa ciljem zaštite od krompirovog moljca..Skladišne površine (podove, zidove i plafone) praznih skladišta mogu se tretirati insekticidima na bazi malationa, pirimifos-metila, cipermetrina i deltametrina.

Povezano

Iz ove kategorije