13 januara, 2021

Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,

Naklijavanje krompira

U proizvodnji krompira pored kvalita i količine đubriva,  velika pažnja se poklanja pripremi semenskih krtola. Taj proces počinje od vađenja krompira i nastavlja se tokom

Opširnije »
Ilustracija: izložba stoke, foto: G.Đ.

Šta je uslov za dobre junice

Prvo osemenjavanje: Uzrast i telesna masa priplodnih junica pri prvom osemenjavanju imaju uticaja u daljem gajenju, plodnosti i prozvodnje. Pri suviše ranim osemenjavanju mogu se

Opširnije »