Pad sadržaja mlečne masti kao posledica kiselih indigestija

Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ.
Ilustracija: farma krava, foto: G.Đ.

U organizmu krava, sirćetna kiselina je glavni materijal za sintezu mlečne masti. Pad njenog sadržaja jedan od glavnih indikatora kiselih indigestija. Naravno krave, u ovoj fazi laktacije i prirodno imaju niži sadržaj mlečne masti nego u kasnijim fazama. Zato kod tumačenja rezultata hemijske analize mleka treba biti oprezan. Najbolje je konsultovati se sa stručnjakom (agronom ili veterinar). Drastični padovi sadržaja mlečne masti, naročito u situacijama kada su to vrednosti niže od sadržaja proteina u mleku, neminovno upućuju na ozbilje poremećaje u ishrani, kako tekućoj, tako i minuloj, naročito ukoliko je to propraćeno previše slabom kondicijom krava. Zaključak je da kisele indigestije predstavljaju osnovni problem. Nizak apetit i visoka proizvodnja mleka, nameću povećanje udela suve materije iz koncentrata u obroku. Ova pojava dolazi od pada sadržaja mlečne masti, zbog veće aktivnosti amilolitičke nego celulolitičke mikroflore buraga. Takođe i pH buraga pada. U obroke se uključuju puferne materije.

DOZE PUFERA:
-Natrijumbikarbonat/A/ (110-225 g/dan);
-Magnezijumoksid/B/ (50-90 g/dan);
-kalijum bikarbonat (270-410 g/dan);
-natrijum bentonit (450-700 g/dan);
A=0,75 % SM
A : B =2:1

Povezano

Iz ove kategorije