Jeste dosadna ali ima i dobre strane

Ilustracija: zubača, foto: pixabay
Ilustracija: zubača, foto: pixabay

Zubača ( Cynodon daktylon) je višegodišnja biljka. Najviše je rasprosranjena u suvim i toplim područijima. Razmnožava se vegetativno pomoću rizoma i stolona kao i semenom. Kod nas je dosta raširena i naši poljoprivredni proizvođači je prepoznaju najviše kao korov u oranicama i višegodišnjim zasadima, koji se teško suzbija. Rizomi mogu biti dosta dugi i gusto raspoređeni u zemljištu, najčešće na dubini do 20 cm.

Spada u trave koja je otporna na sušu i obično ako je ima u travnjaku ostane zadnja koja je zadržala zelenu boju i tako do prvih kiša u jesen. Odgovaraju joj temperature preko 25⁰C, a na temperaturama ispod 10⁰C,  dobija braon boju.

Stablo je člankovito, visine do 10-50 cm najčešće do 30cm i spada u niske trave. U uslovima suše je glavna pašnjačka vrsta. Odlično podnosi gaženje, košenje i ispašu. Njena osobina je da sa rastom počinje kasnije u odnosu na ostale travne vrste zastupljene kod nas, a među prvima u jesen prekida vegetaciju.

Ima značajno mesto u borbi protiv erozije i dobro vezuje peskovita zemljišta. U dobro negovanim travnjacima i na sportskim površinama spada u korove. Ima svoje mesto u zasnivanju zelenih površina na golf terenima pošto dobro podnosi nisko košenje.

Klija u proleće, a cveta u perodu od jula do septembra. Rizomi imaju veliku vitalnost,  pa tako izbačeni na površinu zemljišta nakon oranja čak i do 50 dana izloženosti spoljašnjim uticajima na zemljinoj površini zadržavaju vitalnost. Treba paziti i da su zemljišta pod njom gola u proleće i ranu jesen pošto rano odbacuje list.
Spada u biljke osrednje krmne vrednosti. Zubača je bogata listovima, stoka je rado pase pa sa tom osobinom ona ima svoje mesto tamo gde druge trave teško opstaju.