Tov svinja

Tov svinja može biti jednofazni i dvofazni. Jednofazni je kada su svinje od početka do kraja u jednoj grupi, dvofazni kada imamo pred tov i završni tov.Najbolje je hranjenje obavljati dva puta dnevno,prilagoditi vremenskim prilikama, ako je letnji period ujutro ranije,a popodne kasnije obaviti hranjenje
U tovu, svinje sedrže od 20-30 kg do 95-110 kg, pri čemu postižu prirast od 70-80 kg po tovljeniku.
Dvofazni tov: u predtovu su tovljenici od 20-30 do 50-60 kg, a 50-60kg do 95-110 kg ostatak je završni tov.
Jednofazni se najčešće primenjuje na farmama sa sopstvenom prasadima se oko 30 kg.
Kada prasad kupujemo iz više izvora, onda se organizuju dve faze tova,kako bi napravili ujednačene grupe,  da bi imali manje probleme u ishrani.

Troškovi hrane u proizvodnji svinjskog mesa su vrlo visoki. Na farmama sa sopstvenom proizvodnjom prasadi, od ukupne potrošnje hrane, 70% se utroši u tovu svinja..

Kod obročne ishrane potrebno je obezbediti onoliki broj mesta za ishranu koliko je svinja. Ako je ishrana „povolji“, odnos može biti 1:4 (hranidbeno mesto:broj grla), a sa automatima za kašast uhranu i 1:12, pa i više.

Za ishranu u tovu koriste se potpune krmne smeše za tovljenike od 25 do 60-65 kg i krmne sneše za uzrast od 60-110 kg.
Veoma je važno da pored osnovnih hranljivih materija da smeše sadrže dovoljne količine vitamina i mikroelemenata u odgovarajućem međusobnom odnosu,takođe je važno prisustvo aminokiselina ,antioksidanasa i enzima.

Dnevna potrošnja hrane po tovljeniku kreće se od 1,5do 2,8 kg i uz konverziju koja treba biti manja od 3,4 (2,7-4) kg hrane po kilogramu prirasta, treba ostvariti prosečni dnevni prirast preko 0,7 (0,5-0,9) kg.

Treba nastojati da troškovi proizvodnje budu svedeni na minimum, sa što većim udelom mesa u polutki sa 58-60%, pa i više, minimalno 55%, odnosno mesa S i E klase. To možemo ostvariti u slučaju da nemamo gubitke u tovu ili su manja od 2%, sa dobrom genetikom u tovu, pravilnom ishranom, sa manjim stresom u proizvodnji, dobrim   ambijetalnim uslovima u objektima i savesnim radom poljoprivrednika ,kao i dobrom orgamizacijom u obavljanju poslova u proizvodnji.
Posle utovljenih svinja,ako smo ispitali tržište i pronašli kupce za proizvode kao što su mast,čvarci,sušeno meso,obzirom da je po Pravilniku o malim količinama poljoprivrednih proizvoda dozvoljeno da se prodaju poljoprivredni proizvodi sa kućnog praga.

Kako napraviti čvarke

Masno tkivo se prvo čisti od mesa i krvi, a zatim se seče u komade široke od 5 do 15 cm radi lakšeg odvajanja kožice. Posle odvajanja kožice slanina sesečena sitnije kockice približno jednake veličine i stavlja u kazan u koji je prethodno stavljena tolika
količina vode da pokrije dno. Orijentaciono na 10 kg slanine 1,5 – 2 dl vode i šaka soli, pola decilitra mleka i 1 glavica luka. Kazan ne treba prepuniti kockicama slanine (ostaviti prazninu oko 15 cm) jer slanina tokom kuvanja bubri.

Povezano

Iz ove kategorije