Zašto dolazi do neplodnosti kod krava

Ilustracija: Farma krava Gornji Banjani, foto: Goran Đaković, Agropress
Ilustracija: Farma krava Gornji Banjani, foto: Goran Đaković, Agropress

Neplodnost krava je težak i vrlo važan problem. Zbog neplodnosti krava smanjuje se broj teladi i produkcija mleka, što izaziva ne samo zootehnički, već i ekonomski problem.

Neplodnost kod životinja je stanje kada ženske životinje ne mogu rađati potomstvo koje je sposobno za život. Uzroci neplodnosti mogu biti razni, a najčešće su u vezi sa načinom ishrane i uzgoja. Životinje su jalove kada ne mogu ostati steone posle tri uzastopna parenja ili osemenjavanja. Junice su privremeno jalove ako u uzrastu 16 –18
meseci, pri telesnoj masi 380-400kg, nisu imale teranje, odnosno nisu ostale steone.

Jalovost je u 20% slučajeva urođena, dok je u 80% slučajeva posledica nepravilnog držanja ili loše ishrane:-nedostatak belančevina, vitamina, minerala;-ishrana smrznutom, plesnivom i pokvarenom hranom;-izgladnjivanjem u vreme suše;-nedostatak soli. Hrana lošeg kvaliteta i male hranljive vrednosti izaziva jalovost u 50% slučajeva i naziva se gladni sterilitet.

Gladni sterilitet nastaje, najčešće u zimskom periodu kao i početkom proleća ako se u ishrani koristi loše seno, kukuruzovina, slama. Slaba ishra uzrokuje kašnjenje u polnom razvoju ženskih i muških životinja i njihovo kasno uvođenje u priplod. Slaba ishrana steonih krava i junica dovodi do slabljenja kondicije zbog čega nastaju povađanja (pobačaji) i rađanje teladi nesposobnih za život. Jalove životinje ponovo mogu postati plodne ukoliko se hrane dovoljnim količinama kvalitetne hrane. Posebno treba obratiti pažnju na unos dovoljnih količina minerala (najznačajniji su kalcijum, fosfor, kalijum, natrijum i hlor) i vitamina koji se mogu unositi u organizam putem preparata: koštano brašno, kostovit ili davanjem putem injekcije. Kravama i junicama se svakodnevno u ishrani mora davati 30-40gr (jedna supena kašika) kuhinjske soli. Nikako se so ne sme davati jednom sedmično u većim količinama, jer se može izazvati trovanje. Simptomi nedostatka soli su izopačen apetit, kada krava liže zidove štale i pije mokraću i osoku. Nedostatak soli takođe dovodi do pobačaja, jalovosti, smanjenja lučenja mleka,
mršavljenja i slabog apetita. Da bi se sprečila jalovost kod krava i junica, štale moraju biti dobro provetrene, svetle i umerene temperature. Ležajevi moraju biti udobni, suvi, čisti i prostrani,. Krave se moraju redovno voditi na ispašu. Oboljenja polnih organa su takođe uzročnici jalovosti, kao i razna druga oboljenja ( nogu, kičme, papaka, mišića, vimena, organa za varenje) i greške u osemenjavanju,
– propuštanje gonjenja (vođenja),
– kasno, ili prerano osemenjavanje,
– pogrešno, nestručno osemenjavanje,
– osemenjavanje mrtvim ili slabo pokretljivim semenom (spermatozoidima),
– osemenjavanje suviše mladih i nerazvijenih životinja,
– osemenjavanje starih životinja (najveća plodnost kod krava je između četvrte i osme godine) su uzroci jalovosti životinja.

Proizvođači moraju shvatiti značaj ishrane i njen uticaj na reprodukciju krava kako bi preduzeli odgovarajuće mere i smanjili ekonomske gubitke koji tom prilikom mogu nastati.

Povezano

Iz ove kategorije