Ovo je najbolji način za proizvodnju boba

Ilustracija: bob, foto: pixabay
Ilustracija: bob, foto: pixabay

Bob se proizvodi radi semena, zelene krme, sena, za ljudsku ishranu, stočnu hranu, industrijsku preradu i zelenišno đubrivo. Ima veliku hranljivu vrednost. Za ishranu ljudi bob se koristi u vidu zrelog semena, kao varivo. Takođe, koristi se i brašno boba zajedno sa pšeničnim, za spremanje kvalitetnih hlebova. U ishrani stoke zrelo seme boba upotrebljava se kao prekrupa i koncentrovano hranivo. Zelena krma i silaža boba odlikuje se velikom hranljivom vrednošću, posebno u ishrani preživara.

Plodored – Bob ne podnosi monokulturu. Na istu parcelu bob ne sme dolaziti pre 3 do 4 godine. Najbolji predusevi za bob su ozima strna žita, šećerna repa, krompir i kukuruz.
Obrada zemljišta – Osnovnu obradu treba izvesti ranije u jesen na dubini od 25 do 30 cm. U proleće kada se zemljište prosuši zatvaraju se brazde i predsetveno se pripremi na dubini od 10 cm, kombinovanim oruđima.

Đubrenje – Dobro podnosi direktno đubrenje stajnjakom, naročito kada se gaji na težim zemljištima. Otuda se može koristiti i do 40 t/ha stajnjaka. Bob podnosi sledeće količine mineralnih đubriva od 30 do 40 kg/ha azota (predsetveno), od 40 do 90 kg/ha fosfora i od 40 do 80 kg/ha kalijuma.

Setva – Bob je usev izrazito rane prolećne setve. Optimalno vreme setve je u prvoj dekadi aprila. Prosečna gustina useva boba treba da iznosi od 300 000 do 500 000 klijavih zrna po hektaru (zavisno od namene proizvodnje, za seme, silažu ili seno). Bob je usev širokoredne setve. Za proizvodnju semena rastojanje između redova iznosi 50 do 60 cm, a za proizvodnju zelene mase rastojanje je manje i iznosi od 30 do 40 cm. Dubina setve iznosi od 6 do 8 cm.

Nega – U periodu od nicanja do cvetanja izvode se bar dva međuredna kultiviranja (prašenja). Prvo se obavlja kada biljke dostignu visinu od 10-12 cm, a drugo posle ovog 10 do 15 dana. Može da se vrši i ogrtanje zbog zaštite od hladnoće i to dav ogrtanja – prvo u fenofazi 4-og lista i drugo u fenofazi cvetanja.

Žetva – Bob dobro naknadno sazreva. Kod njega je sukcesivno sazrevanje, prezrele mahune pucaju i seme se osipa iz mahuna.

Povezano

Iz ove kategorije