REKONSTRUKCIJA KROŠNJE KOD TREŠNJE

Ilustracija: zasad trešnje, foto: S.K,
Ilustracija: zasad trešnje, foto: S.K,

Kao što je poznato stabla trešnje okalemljena na divljoj trešnji,  ili magrivi tokom više godina eksploatacije narastu do visine od 5 – 6 m pa i više. Ovakva visina stable prouzrokuje mnoge probleme u proizvodnji: otežana berba, neujednačeno sazrevanje plodova, slalabiji je kvalitet plodova u unutrašnjosti krošnje koja nije dovoljno osvetljena, izraženo je ogoljavanje unutrašnjosti krošnje praćeno prenošenjem rodnih elemenata na periferiju, otežana je zaštita od bolesti i štetočina, velika su oštećenja vršnih plodova od ptica itd.

Da bi se bar delimično uklonili ovi nedostaci preporučuje se rekonstrukcija krošnje skraćivanjem na prihvatljivu visinu od 3 do 3,5 m. Ona se izvodi prekraćivanjem centralne vođice stabla i uspravljenih ramenih grana na približno jednaku visinu odnosno tako da svi preseci budu u jednoj ravni. Skraćivanje se najčešće izvodi motornim testerama ili ručno, zatim se rezovi zaglade nožem i premažu kalem voskom. Skraćivanje grana u krošnji može se obaviti u dva navrata I to: krajem zime do početka kretanja vegetacije ili tokom juna meseca, za vreme ili po završenoj berbi. U tom period najkorisnije je sečenje u toku berbe jer se tada mogu iskoristiti plodovi iz te vegetacije. Pored toga tada je i manje intenzivan vegetativni porast što je povoljnije.

Tokom naredne vegetacije sa ostatka drveta razviće se brojni letorasti od kojih će se formirati brojne nove grane koje su nosači rodnog potencijala. U kasnijim godinama rezidbom treba vršiti proređivanje i povijanje grana radi postizanja bilansa između vegetativnog rasta i rodnosti.

Povezano