Ishrana koka nosilja

Ilustracija: sveža jaja, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: sveža jaja, foto: Domaćinska kuća

Za ishranu koka nosilja u malim jatima najbitnije je da se koriste što raznovrsnija hraniva: Energetska, proteinska, zelena — sveža, mineralne materije i vitamini. Koke su uglavnom sposobne da same uravnoteže svoju ishranu. Tako, ako im se u posebne hranilice stave različite vrste hranjiva, one će ih uzimati po sopstvenom izboru i volji. Ali, odgajivač mora da im ponudi što raznovrsniji jelovnik. Od energetskih hranjiva to su: Kukuruz, pšenica, ječam i druge žitarice, otpaci hleba,

kuvani krompir, mrkva i drugo korenasto povrće.

U proteinska hranjiva ubrajaju se sojina i suncokretova sačma, kuvani grašak, sočivo, lupina, bob, pržena soja, stočni kvasac, riblje i mesno brašno. Zelena hranjiva su mlada trava, lucerka, detelina, stočni kelj, kupus, silaža od zelenih i korenastih hranjiva a mineralna stočna kreda, dikalcijum-fosfat, koštano brašno, sitan šljunak, grit, kuhinjska so.

Odgajivač se može opredeliti i za potpune krmne smeše. To su fabrički proizvodi sastavljeni od odgovarajućih hraniva. Sadrže sve potrebne hranljive materije i sastojke koje zahtevaju koke nosilje, ali su skupe. Seoska domaćinstva za ishranu koka nosilja najčešće upotrebljavaju dopunske krmne smeše. Proizvode se fabrički kao proteinsko-mineralno-vitaminski koncentrat i mešaju s energetskim hranjivima kojima raspolaže odgajivač kokoši u odnosu dva-tri kilograma dopunske smeše na sedam-osam kilograma energetskih hraniva. Za održanje telesne mase kokoš — oko dva kilograma, treba da pojede oko 74 grama potpune krmne smeše dnevno. Za nošenje 42 grama jajne mase dnevno — nosivost 70 odsto, kokoš treba da pojede još 41 gram krmne smeše, tako da njene ukupne potrebe u hrani iznose oko 115 grama potpune krmne smeše. Ovo važi za kokoši u baterijskom sistemu, držane na sobnoj temperaturi.

Postotak udela pojedinih hranjiva u potpunim krmnim smešama iznosi: Zrnevlje žitarica do 61 %, pšenične mekinje ili stočno brašno 7-8 %, uljane sačme 12—20 %, hranjiva životinjskog porekla 4—7 %, stočni kvasac 1—3 %, lucerkino brašno 4—7 %, mineralna hranjiva 8—8,5 %— od njih stočna kreda 7 %, i vitaminsko-mineralni dodatak — premiks 0,5—1 odsto. Hrana za kokoši mora da bude kvalitetna, odnosno ne sme da bude plesniva, žižljiva, trula, s otrovnim semenjem i slično. Hrana treba da im je uvek na raspolaganju. Ako se primenjuje ograničena ishrana. Period bez hrane u toku dana treba da bude oko podneva. Kokoši zahtevaju približno dvostruko više vode od količine pojedene hrane. Zato treba uvek da imaju na raspolaganju vodu za piće dobrog kvaliteta, takvu koju mogu da piju i ljudi. Ako se voda daje u pojilicama, one moraju da se peru i dezinfikuju jednom nedeljno.

Povezano

Iz ove kategorije