Virusne bolesti salate

Organska salata, foto: Domaćinska kuća
Organska salata, foto: Domaćinska kuća

Salata je biljka koje je osetljiva prema virusima, a najštetniji su: virus mozaika salate, virus mozaika krastavca i virus zadebljanja žila salate. Virus mozaika salate prenosi se semenom i

vašima na neperzistentan način. Prvi znak zaraze je prosvetljavanje nerava, a kasnije se pojavljuje mozaik na listovima. Ako se zaraza pojavi rano, unutrašnje lišće je kržljavo izbijeno a glavice se ne formiraju. Potrebno je koristiti zdravo seme, a zaražene biljke ukloniti iz leja. U prenošenju virusa iz jedne vegetacije u drugu učestvuju i druge vrste iz porodice glavočika pa se ne preporučuje gajiti cveće i povrće u neposrednoj blizini.

Virus mozaika krastavca na salati daje vrlo slične simptome. Ovaj virus se ne prenosi semenom već samo lisnim vašima. Zaštita podrazumeva uništavanje lisnih vaši u letnjem periodu i suzbijanje korova koji mogu predstavljati izvor zaraze.

Virus zadebljanja žila salate se manifestuje tako što su žile na salati abnormalno zadebljale. Bolest prenose gljive koje žive u zemljištu i na korenu drugih biljaka pa treba sprečiti preterano zalivanje.

Povezano

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »