Kako održavati aparate za mužu

Ilustracija: aparati za mleko, foto: G.Đ.
Ilustracija: aparati za mleko, foto: G.Đ.

Kod mašinske muže krava važi pravilo da ne muze aparat,  nego muze čovek uz pomoć aparata za mužu. To znači da svu odgovornost za postupak muže,  a posebno za ispravnost muzne opreme preuzima muzač. Deo aparata za
mužu koji dolazi u kontakt neposredno sa vimenom je sisna čaša,  a posebno sisne gume. Da bi bile dobre, sisne gume moraju da zadovolje nekoliko kriterijuma: da budu mekane, da budu elastične i da uz to i dovoljno dugo traju tj. da njihova upotreba bude ekonomična.
Svakodnevna dvokratna muža dovodi do toga, da bez obzira na materijal od kojeg su izrađene, sisne gume stare i gube na kvalitetu. Ako se zna da aparat za mužu radi sa 50 – 60 pulsacija u minutu, lako se dolazi do podatka da za samo jeda sat rada, sisne gume ostvare do 3.600 sakupljanja i opuštanja. Na mesečnom nivou to je oko 100.000 kontrakcija. Posledica takvog rada je pre svega gubljenje elastičnosti a istovremeno sa tim glatka površina se oštećuje i postaje hrapava. Na sve to treba dodati i svakodnevno pranje posle svake muže. Sve to u krajnjem slučaju za posledicu ima pojavu prvo manjih a ako se ne uoče i većih oštećenja (naprslina) sisnih guma. Muža sa takvim gumama može da ima više štete nego koristi.
Sve dosad navedeno ukazuje na potrebu svakodnevne pažljive kontrole sisnih guma. Vime krave je vrlo osetljivo. Bilo kakva oštećenja na sisnim gumama, koje su neposredno u kontaktu sa sisama, upravo može da ima negativne posledice na tok muže i zdravlje vimena. Da bi se ovekve situacije prevazišle, treba imati dve garniture sisnih guma. Na taj način dok jedne rade, druge „odmaraju“ i tako na smenu do isteka roka upotrebe. Povremena
zamena sisnih guma istovremeno je i prilika da se iste dodatno pregledaju i po potrebi oštećene sisne gume zamene. Zamenu sisnih guma trba vršiti ne toliko po osnovu vremena korišćenja već po broju ostvarenih muža. Sisne gume od same gume menjaju se posle obavljenih oko 600 muža.
Ako su urađene od sintetičkih materijala, mogu se koristi za oko 1.200 muža a silikonske sisne gume, kao najkvalitetnije, mogu se koristiti za oko 5.000 muža. Ukoliko se iz nekih razloga ne koriste redovno, sisne gume ipak menjati posle 6 meseci.

Istovremeno sa ovim, povremeno kontrolisati sabirnik za mleko. Tom prilikom posebnu pažnju obratiti na otvor za vazduh. Od njihove sposobnosti da propuštaju vazduh zavisi pravilan tok muže.

To iziskuje potrebu da se obavezno jednom nedeljno kontrolišu i po potrebi očiste. Treba praktikovati da se jednom godišnje pozove ovlašćeni serviser koji će detaljno i stručno pregledati celokupni aparat za mužu i otkloniti uočene nedostatke.

Povezano

Iz ove kategorije