Kada je pravo vreme za sadnju vinove loze

Ilustracija: Vinograd na Fruškoj gori, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Vinograd na Fruškoj gori, foto: Domaćinska kuća

Sadnja vinove loze uslovljena je klimatskim faktorima,odnosno, meteorološkim prilikama, zemljišnim uslovima, kao i vrstom sadnog materijala. Najčešće se sadi u jesen, retko tokom zime, najviše tokom proleća mada postoji mogućnost sadnje i tokom leta, odnosno od proleća do jeseni ukoliko se koriste lozni kalemovi u vidu kontejnerske lako raspadljive kartonske ambalaže.
Jesenja sadnja obično preporučljiva je za toplije rejone, laka, propusna, peskovita zemljišta,s obzirom da se takva zemljišta brže prosuše i zagreju.
Nedostatak jesenje sadnje vinove loze je što se spojno mesto, odnosno mesto kalemljena posađenih loznih kalemova nalaze iznad zemljišta, blago nagrnuta zemljom a ukoliko su jače zime može doći do izmrzavanja. U toplim područjima gde se zemljište u manjoj meri zamrzava, odnosno blaža je klima, sadnju vinove loze moguće je obaviti preko zime, kada su temperature iznad nule. U našim klimatskim uslovima najsigurnija je sadnja u proleće od sredine marta do sredine aprila, kada se zemljište dovoljno prosuši i zagreje.
Za sadnju vinove loze, najbolje je koristiti samo kvalitetne kalemove prve klase, koji ispunjavaju određene kriterijume,odnosno bazalni deo ožiljenog kalema ima 3 do 5 dobro razvijenih, pravilno
raspoređenih osnovnih žila, prečnika 3 mm, sa dosta sitnih žilica/sisalica; korenov vrat da je prav, bez mehaničkih oštećenja od bolesti i štetočina, prečnika 8 do 10 mm; mesto kalema treba da je dobro staslo,da nema zadebljanja, odnosno guka, da je dobro i ravnomerno kalusiralo sa svih strana; nadzemni deo, lastar da je zdrav, dobro sazreo sa najmanje 8-10 sazrelih članaka, dužine od 50 cm, bez oštećenja sa normalno formiranim, zdravim i neoštećenim okcima.

Pred sadnju, korenov sistem potopiti u vodu na 12-24 sati mada se praktikuje potapanje u rastvor sveže goveđe balege, zemlje i vode a u zadnje vreme rastvor humusa glistenjaka je dao dobre rezultate.
Tretiranje korenovog sistema može se obaviti stimulativnim materijama kao što su alfa-naftil sirćetna kiselina, huminska i ulminska kiselina itd.

Povezano

Iz ove kategorije