Prolećni radovi u ratarstvu

Ilustracija: Lucerka, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Lucerka, foto: Domaćinska kuća

Mart je mesec intenziviranja radova u ratarskoj proizvodnji. Ukoliko su vremenske prilike povoljne, prihrana strnih žita je u punom jeku , a istovremeno i teče prihrana lucerke i ostalih useva krmnog bilja. Takođe, vreme je za završetak setve jarih strnih žita. Nakon završetka navedenih radova, lagano otpočinje najvažniji posao u ratarstvu. To su pripreme za setvu jarih kultura.

Za setvu jarih okopavina i krmnog bilja, uzorati površine koje nisu uzorane u jesen i tokom zime. Na već uzoranim površinama odraditi blagovremenu predsetvenu pripremu i unošenje dela mineralnih hraniva, kako bi se ravnomerno rasporedila u svim slojevima obrađenog zemljišta. April samo što nije stigao. Unošenje mineralnih hraniva treba raditi po potrebama useva i na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Osnovna hraniva
treba da su uneta u jesenjem periodu pod osnovnu obradu, kako bi se do vegetacije prevela u oblike koje biljka lako može usvojiti. Količina koja je trebala biti uneta je 2/3 azota i sav fosfor i kalijum. Na proleće u predsetvenoj pripremi se unosi ostatak azota.

Unošenje NPK hraniva u proleće za kukuruz, ne opravdava proizvodnju, sem u slučaju ako se seje silažni kukuruz u ranijim rokovima setve, a nakon njega planira se zasnovati lucerište. U svim ostalim slučajevima treba izostaviti upotrebu osnovnih hraniva. Kod soje, važi isto kao za kukuruz, s tim što se sva hraniva unose u jesen. Soji nije neophodan azot u vegetaciji. Ona ga sama vezuje u simbiozi sa bakterijama na korenu.

Predsetvena priprema je veoma važna za gajenu biljku. Njome se želi postići tvrda posteljica i mek pokrivač za seme. Semenu treba obezbediti lako pristupačna hraniva u svim slojevima zemljišta. Iz tog razloga se preporučuje u predsetvenoj pripremi unošenje 1/3 do 2/3 potrebnog azota na osnovu planiranog prinosa, kako bi se rasporedilo u sloju do 15-tak cm. Time se obezbeđuje navedeni raspored hraniva po slojevima. Osnovna hraniva data u jesen se nalaze u sloju od 20 do 60 cm, čime se obezbeđuje pravilna i ravnomerna ishrana biljaka u toku vegetacije.
Setvu početi, kada se zemljište u sloju od 10-tak cm zagreje na 7-12 stepeni celzijusa.

Za lucerku je potrebno do 7 stepeni celzijusa, dok za okopavine je bolja viša temperatura. Setvena norma za lucerku, ukoliko se seje sejalicama ne treba da prelazi 14-17 kg/ha deklarisanog semena. Kod kukuruza treba ispoštovati setvenu normu datu za kupljeni hibrid, a preporučenu od strane proizvođača. Isto se odnosi i za soju i suncokret. Zavisno od preduseva i očekivanih štetočina, može se koristiti i specijalno zaprašeno seme kukuruza. Sejati samo delkarisano seme, i seme koje ima potrebnu klijavost. Za zaštitu koristiti usluge stručnog lica.

Povezano

Iz ove kategorije