Prednosti gajenja stonog grožđa

Ilustracija: stono grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: stono grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Proizvodnja stonih sorti grožđa za upotrebu u svežem stanju, zahteva savremenu tehnologiju uz primenu dodatnih agrotehničkih i pomotehničkih mera u odnosu na proizvodni proces vinskih sorti. Koriste se isključivo visoki uzgojni oblici obezbeđeni snažnom potpornom konstrukcijom, koja omogućuje formiranje uskog špalira ili pergole, čime se pospešuje oplodnja, olakšava zaštita i omogućuje bolje sazrevanje grozdova.

Pri izboru lokaliteta za podizanje zasada stonog grožđa, važno je sagledati konkretne agroekološke uslove sredine u kojima će sorta potpuno ispoljiti svoja biološka i organoleptička svojstva u pogledu kvaliteta, prinosa, sadržaja aromatičnih materija. Preporučuju se sorte visoke otpornosti na patogene, pre svega plamenjaču vinove loze ( Plasmopara viticola ), pepelnicu ( Uncinula necator ) i sivu trulež ( Botritis cinerea ). Na našim terenima takvu otpornost pokazale su sorte: Kardinal, Muskat Hamburg, Afus Ali, ali i velik broj Interspecijes hibrida: Lasta, Karmen, Moldova, Strašenski i druge, čiji je kvalitet potvrđen brojnim ispitivanjima u našim oglednim i kolekcionim zasadima.

Tokom sazrevanja u bobicama se odvija niz fiziološko bioloških procesa u vidu sinteza šećera i organskih kiselina čiji se sadržaj znatno povećava uz ubrzan gubitak vlage. Kada je procenat šećera u bobicama dostigao maksimum, što se dokazuje terenskim refraktometrom ili po mogućstvu širomerom, a sortna svojstva grožđa bivaju najizraženija, treba započeti sa berbom. Ona se obavlja isknjučivo ručno, probirno u više navrata, ali uz očuvanje voštane prevlake „pepeljka“ koji bobicama pruža zaštitu i daje svež izgled.

Obrani grozdovi klasiraju se u ekstra, prvu i drugu klasu, a zatim u jednom redu odlažu u plitku ambalažu obloženu hartijom. Najpovoljniji uslovi za čuvanje grožđa i po nekoliko meseci, jesu rashladne komore sa kontrolisanom atmosferom, temperaturom od (0) do (-1) stepena Celzijusa, uz visoku relativnu vlažnost vazduha oko 85-90%., sa ugljen dioksidom oko 2-3% i kiseonikom do 2%.

Prema evidentnom deficitu ove voćne vrste na našem tržištu, podizanje zasada vinove loze sa kvalitetnim sortimentom stonog grožđa, proizvođačima može obezbediti dobru konkurentnost i siguran plasman kako na domaćem tako i na stranom tržištu.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano