Kako znati da li je leglo prehlađeno

Ilustracija: prolećni pregled, foto: S.J.
Ilustracija: prolećni pregled, foto: S.J.

Prehlađeno leglo je neinfektivno oboljenje prouzrokovano rashlađenjem pčelinjeg gnezda. Događa se u proleće kada se želi pčelinja zajednica što ranije stimulativno prihranjivati. Može da se dogodi i u toku leta, kada dođe do slučajnog trovanja pčela,  tada leglo ostaje bez pčela.

Za vreme hladnih prolećnih noći pčele se sakupljaju u gornjem delu gnezda i na srednjim satovima,  tako da krajnji satovi i niži delovi srednjih satova ostaju napušteni. Tada uginu, kako poklopljene tako i nepoklopljene napuštene larve (ove poslednje i zbog nedovoljne ishrane).

Teško je primetiti prehlađeno leglo, naročito kada se radi o zatvorenom leglu. Pčele vade i izbacuju leglo u bilo kom da su stadijumu uginule.

Ilustracija: prolećni pregled, foto: S.J.
Ilustracija: prolećni pregled, foto: S.J.

Trula masa larvi se lako razmazuje, nema karakterističan miris, ali pčelar može da ih vidi kako ih pčele izbacuju na poletaljke.

Najkarekterističniji,  najsigurniji znak prehlađenog legla je otkrivanje uginulih larvi i lutaka,  samo na donjim  bočnim delovima satova, ili samo na krajnjim satovima.

Ovde nećete videti prošarano leglo koje je karakteristično za ostale truleži, već su sve larve i lutke na toj površini uginule. Ovo možete videti samo na licu mesta u košnici na pčelinjaku, a ne na uzorke ako su poslati na analizu,  jer i na istom uzorku su sve larve uginule, ali za vreme nošenja do laboratorije na  pregled.

Značaj prehlade nije toliko bitan u gubitku dela legal, koliko u tome što je ona , zajedno sa neishranjenošću, najvažniji faktor koji potpomaže pojavu evropske i kisele truleži legla, jer time slabi zaštitne snage larvi.

Kako sprečiti:

U proleće ne širiti mnogo zajednicu ubacivanjem ramova, već samo onoliko koliko se zajednica razvila,  ne cepati leglo prekomere satnim osnovama u šljivi stalno držati razvijanje pod kontrolom.

Da ne bi napravili grešku koja bi imala napred navedene posledice, bitno je znati sledeće:

Kada otvorimo košnicu i pogledamo zadnje ramove (levo i desno), ako su oni gusto pokriveni pčelama može se dodati satna osnova ili ram sa izvučenom satnom osnovom, sve ostalo je rizik.

U leto ako je došlo do trovanja i leglo se prehladilo isto treba izvaditi a zajednicu suziti

 

Povezano