Kalendar radova u jagodnjaku

Ilustracija: jagode, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: jagode, foto: Svetlana Kovačević

Mart

1. Uklanjanje starog lišća i stolona iz prethodne vegetacije
2. Rezidba bokora, ako za to ima potrebe (ostavlja se 4-5 centralnih vegetativnih kupica)
3. Prva prihrana zasada na PE foliji (startno đubrivo)
4. Podizanje novih zasada
5. Popuna praznih mesta u mladim zasadima
6. Suzbijanje korova u zasadima jagode primenom herbicida
7. Prvo prolećno prskanje jagode fungicidima
8. Prašenje-okpavanje zemljišta u zasadu, ako za to ima potrebe

Ilustracija: jagode, foto: G.Đ.
Ilustracija: jagode, foto: G.Đ.

April

1. Prvo prihranjivanje jagode azotnim đubrivom u zasadima gde se jagoda ne gaji na foliji
2. Obrada zemljišta u zasadima
3. Nega zasada jagode na foliji-fertigacija i folijarna prihrana
4. Suzbijanje korova u zasadu jagode ručno i primenom herbicida
5. Razbacivanje malč materijala (slame, strugotine) između gredica
6. Tretiranje jagode protiv prouzrokovača bolesti i štetočina

Maj

1. Tretiranje jagode protiv prouzrokovača bolesti i štetočina
2. Drugo prihranjivanje azotnim đubrivima (po precvetavanju)
3. Navodnjavanje (po potrebi)
4. Plitka površinska obrada u zasadu
5. Berba plodova jagode
6. Zakidanje stolona u zasadima jagode
7. Nega mladih zasada

Jun

1. Berba kasnih sorti jagode
2. Nega mladih zasada
3. Tretiranje jagodoe protiv prozrokovača bolesti i štetočina
4. Plitka obrada zemljišta u zasadima
5. Zakidanje stolona
6. Navodnjavanje zasada jagode posle berbe

Jul

1. Nega mladih zasada jagode
2. Podizanje novih zasada-sadnja frigo sadnica
3. Nega mladih matičnih zasada
4. Košenje lisne rozete u rodnom zasadu (ručno ili trimerom)
5. Zaštita zasada jagode od prouzrokovača bolesti i štetočina

Avgust

1. Nega mladih zasada jagode
2. Sadnja
3. Navodnjavanje zasada (po potrebi) i prihrana fertigacijom

Septembar

1. Nega rodnih zasada (navodnjavanje, prihrana, uklanjanje korova i
zakidanje stolona)
2. Sadnja (započeta u prethodnom mesecu)
3. Berba jagode u plastenicima

Oktobar

1. Tretiranje zasada jagode fungicidima i insekticidima
2. Nega mladih zasada
3. Berba jagode u plastenicima
4. Nabavka NPK đubriva i stajnjaka za đubrenje zasada koji se ne gaje na foliji

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca