Zaštita rasada paprike od bakterioza

Ilustracija: paprika u maju, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: paprika u maju, foto: Domaćinska kuća

Fitopatogena bakterija Xantomonas campestrispv. vesicatoria je prouzrokovač bakteriozne pegavosti paprike. Bakteriozna pegavost predstavlja najrasprostranjeniju i ekonomski najštetniju bolest paprike u našim uslovima. Ovo oboljenje se redovno javlja svake godine i zavisno od klimatskih uslova nanosi veće ili manje štete na usevima paprike.

Prvi simptomi se mogu javiti već na kotiledonim i prvim pravim listvima u proizvodnji rasada. Pege na listovima su žute okružene oreolom, kasnije nekrotiraju zatim ispadaju. Kod jačeg napada dolazi do umrežavanja pega i sušenja čitave liske. Ako se zaražen rasad iznese na polje, može doći do bolesti tipa epidemije u polju.

Zaražene biljke mogu ostati potpuno bez listova, dolazi do potpune defolijacije, što se višestruko odražava na prinos i kvalitet plodova. Mere zaštite od ove bakterioze su upotreba zdravog sertifikovanog semena, proizvodnja zdravog rasada, održavanje optimalnog vodnog i vazdušnog režima u toplim lejama i zaštićenom prostoru, dezinfekcija pribora i alata, upotreba sterilnog sustrata, uništavanje biljnih ostataka, uništavanje obolelih biljaka i primena baktericida. U našoj zemlji jedini registrovani baktericidi su bakarni preparati.

Potrebno je uraditi više tretmana rasada paprike zavisno od vremenskih uslova. Veoma je bitno biljke tretirati neposredno pred iznošenje u polje i rasađivanje na stalno mesto. Za ove tretmane mogu se primeniti preparati na bazi bakar-hidroksida Everest u koncentraciji 0,4-0,6% (40-60 ml/10 l vode) i preparata na bazi bakar-oksida Nordox 75 WG u koncentraciji 0,14-0,2% preventivno, kad se ostvare uslovi za pojavu zaraze u intervalima 7-10 dana.

Povezano

Iz ove kategorije