Kako protiv kruškine bube

Ilustracija: kruška, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: kruška, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Radi se o organizmu koji je zastupljen,manje više na čitavoj teritoriji naše zemlje i koji u povoljnim godinama i usled ne preduzimanja mera zaštite može da izazove značajna oštećenja pa i defolijaciju.

Grinja je vrlo sitna (0.2mm) izduženog tela žućkaste boje. Prezimljava odrasla jedinka ispod ljuspica pupoljaka odakle već u fazi pojave prvih listova ulazi u mlado lisno tkivo sišući biljne sokove i izazivajući pomenute simptome.

Tkivo u nabreklinama nekrotira postaje ružičasto pa smeđe boje , grinje ga napuštaju i naseljavaju novu lisnu masu a napad je često usredsređen na pojedino stablo ili granu.Ponekad grinja može napraviti oštećenja i na pokožici ploda koja predstavljaju ulazna vrata za prodor mikroorganizama pa ne retko dolazi i do njegove deformacije i opadanja.
Za suzbijanje ove štetočine mogu se koristiti akaricidi na bazi abamektina (Vertimec 018 EC,Abastate, Vertigo 1,8 EC i dr.).

Povezano

Iz ove kategorije