Kako popraviti vino

Ilustracija: Boce sa vinom, foto. Svetlana Kovačević
Ilustracija: Boce sa vinom, foto. Svetlana Kovačević

Kupaža vina podrazumeva mešanje dva ili više vina u cilju njegovog poboljšanja. Vrši se radi ujednačenja-tipizacije vina, kao i zbog popravke osnovnih osobina vina kao što su boja, alkohol, kiseline.

Prilikom kupaže vina treba voditi računa sa kojim vinima se vrši kupaža osnovnog vina koje želimo da poboljšamo u smislu kvaliteta. Osnovno pravilo je da se mešaju vina koja se po osobinama međusobno dopunjavaju, navodi Zorica Petkanić, iz PSS Negotin.

Postoji nekoliko razloga da se vina kupažiraju. Najvažniji je onaj kojeg pokreće želja da se ukrštanjem različitih vina dobije novi, bolji i jedinstveniji tip vina. Taj gotovo alhemijski postupak zahteva bezbroj eksperimenata, slepih degustacija. Ostali, (prizemniji) razlozi za kupažiranje svode se na:

  • popravak kvaliteta vina;
  • osvežavanje starih i odstojalih vina;
  • otklanjanje (maskiranje) vinskih nedostataka!

Kupažiranih vina u Srbiji ima dosta, ali među njima i veliki broj onih nastalih iz jednog od poslednja tri razloga koja smo naveli. U želji da iz te mase izvučemo na videlo najbolje, izdvojili smo sedam crvenih i tri bela vina koja danas predstavljaju najbolje srpske vinske kupaže!

Ilustracija: Vino u boci, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Vino u boci, foto: Domaćinska kuća

Vino koje se dodaje mora biti apsolutno zdravstveno ispravno, proizvedeno i sačuvano za ovu namenu, a pre svega mora zadovoljiti sve osobine kvalitetnog vina. Poželjno je da se u godini kada je pogona t.j. kada se prozvede dobro i kalitetno vino treba izdvojiti određenu količinu takvog vina i skladištiti u posebnim posudama kako bi kasnije ono poslužilo za kupažiranje.

Pre nego što se otpočne sa kupažom potrebno je odrediti, kako organoletičke tako i hemijske parametre nedovoljno kvalitetnog vina.

Nakon utvrđnog sastava vina potreno je odrediti odnos t.j. srazmera mešanja putem probe na malom. Za tu svrhu potrebno je u imati graduisani cilindar.

Proba na malom: U cilindar od 1 lit. sipa se određena količina vina koje će se mešati.

Upisati odmerenu vrenost, zatim se ta količina doda u bocu na kojoj je upisana odmerena vrednost srezmere mešavine. Postupak se ponovi nekoliko puta sa različitim vrenostima mešavina,  pri tom uvek upisivati odnos mešavine vina. Tako napravljene mešavine ostaviti nekoliko dana kako bi se sastojci vina sjedinili. Nakon nekoliko dana proveriti boce i odrediti u kojoj boci je došlo do najboljeg rezultata.

Zatim to vino proveriri u laboratoriji na parametre kvaliteta i to pre kupaže kako se nepovoljni parametri ne bi odrazili na celu količinu vina u buradima, cisternama itd. Kada se utvrdi da je odnos dobar pristupa se kupaži vina. Kupaža vina izvodi se u bačvama, buradima ili betonskim cisternama. Vino se pritom meša mešalicama ili putem pumpe.

 

 

Povezano

Iz ove kategorije