Higijena papaka kod ovaca

Ilustracija: jagnjad, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: jagnjad, foto: Domaćinska kuća

Papke ovaca treba negovati, jer može doći do raznih patoloških pojava koje nepovoljno utiču na čitav životinjski organizam.

Papci ovaca su veoma osetljivi prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine. Ako se ovce kreću po blatnjavim i vlažnim terenima ili su smeštene na vlažnim podovima i vlažnoj prostirci,dolazi do toga da se papci slabo troše što se manifestuje prerastanjem ili oboljenjem papaka. Ovce se u takvom stanju teško kreću, veći deo vremena leže, nerado uzimaju hranu i mršave. Zato ,papke ovaca treba češće kontrolisati i čistiti od đubreta i drugih nečistoća, orezivati papke i voditi računa da se ovce duže vreme ne kreću po blatnjavim terenima, a u ovčarnicima da imaju uvek na podu čistu i suvu slamu.

Da bi smo znali kada i da li trebammvršiti orezivanje papaka najbolje jemredovno pratiti rast papaka i način kako se ovce kreću. Ukoliko se ovce otežano kreću, veći deo vremena leže, nerado uzimaju hranu treba vršiti orezivanje papaka.

Pri orezivanju papaka treba izbegavati topli vreme, visoku bremenitost i druge stresne uslove.

Druge poslove u vezi sa stadom kao što su striža i tretiranje protiv endoparazita mogu se uraditi kad i orezivanje papaka.

Nož, i makaze za papke su alat koji su potrebni za orezivanje papaka. Prilikom orezivanja papaka potrebno je nogu živorinje držati čvrsto, papak očistiti od blata i balege, pogledati da li ima znakova truljenja, da li miriše, koje je boje. Nožem se očisti sva nečistoća iz papka i vodi računa da se ne zađe preduboko, već samo koliko je zahvaćeno, zatim ide orezivanje oko ivica, seku se mali komadići. U koliko papak u zadnjem delu dohvata tlo, treba ga iseći.

Za dezinfekciju papka mogu se koristiti: Formalin 5-10 % bakar sulfat 10- 20 % cink sulfat 10-20 %.

Formalin i bakar sulfat koriste se kao rastvor nakon obrade papaka 2-3 minuta.Postupak ponoviti nakon 2-4 nedelje.

Cink sulfat koristi se kao rastvor i kao suva supstanca. Rastvor 10% cink sulfata primenjuje se kod zdravih životinja prolaskom kroz rastvor 2-5 minuta. Za bolesne životinje ponoviti tretman za 6-7 dana i to sa 20% cink sulfata, vreme prolaska 2 minuta i za 3-4 nedelje ponoviti postupak za sve životinje i zdrave i bolesne sa 10% rastvorom cink sulfatom.

Prilikom orezivanja papaka  važno je voditi računa da se orezivanje vrši na jednom mestu i obavezno spale rožnati delovi. Poželjno je ako mogućnosti dozvoljavaju da se promeni pašnjak i da se redovno vrši izđubravanje ovčarnika i dezinfekcija poda i dezinfekcija papaka.

Povezano

Iz ove kategorije