Pravilna nega papaka kod krava

Foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća
Foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

U savremenom intenzivnom govedarstvu, jedan od važnijih preduslova za dobro zdravlje životinja i visoku produktivnost je pravilna nega papaka. Visoko produktivna grla se uglavnom malo kreću, papci im zbog toga prerastu, i to dovodi do teških obolenja.

Rožina papaka neprekidno raste i to oko 1cm mesečno i zato je neophodna stalna nega papaka koja se sastoji u stalnom održavanju higijenskih uslova i povremenom orezivanju preraslih papaka – najmanje dva puta godišnje.

Papak je deo tela koji nosi celokupnu telesnu masu goveda (opterećenost je oko 150kg) i neprestano je izložen štetnim faktorima spoljašnje sredine te je važno da poizvođači shvate da su oboleli papci veoma često izvor infekcije i da takva grla imaju upale vimena, zglobova, tetiva i probleme sa sterilitetom.

Jedna od najvažnijih mera koja se koristi za negu papaka je orezivanje, ili korektura papaka. Ovo je neophodna preventivna mera koja sprečava posledice u vidu nepravilnih stavova nogu, šepavosti, ili nekog drugog težeg oblika obolenja papaka. Pravilnim i redovnim orezivanjem, održava se pravilan oblik i veličina papaka i time stvara mogućnost da krava stoji sigurno i da se pravilno kreće.

Za uspešno i pravilno orezivanje papaka treba obezbediti sve potrebne uslove:

  • stručno-obučeno osoblje
  • potreban alat i pribor
  • odgovrajuće fiksiranje krava

S obzirom da se osnovno teoretsko stručno znanje iz ove oblasti stiče u srednjim školama vetrerinarske i poljoprivredne struke, kao najpouzdanija opcija bila bi sprovođenje proširene praktične obuke za svršene ili aktivne učenike ovog usmerenja i polJoprivredne proizvođače.

Drugi uslov za uspešno obavljanje ovog posla je da se obezbedi potreban alat i pribor.

Takva namenska garnitura uglavnom sadrži:

  • klešta za skraćivanje papaka
  • makaze za skidanje viška sa ivica papaka
  • garnitura specijalnih noževa za sečenje papaka. Oni mogu biti raznih oblika, dužine i debljine. Nož mora biti vrlo oštar, što omogućuje lakši i kvalitetniji rad
  • dlijeto sa rukohvatom za skidanje i obradu donjeg dela i ivice papaka
  • drveni čekić kao pomoćni alat
  • turpija za završnu , finu obradu papaka

Osim navedenih alata , danas primat u ovom poslu imaju električna rezna ploča i ugaona električna brusilica, koje omogućavaju lakše, brže i kvalitetnije orezivanje papaka.

Treći uslov za funkcioniisanje ove mere je odgovrajuće fiksiranje krava kojim se postiže smirivanje i onemogućavanje kretanje, kako bi se mogli sprovesti potrebni zahvati.

Postupak fiksiranja može se uraditi na više načina načina:

*prednje noge

– prvi način – postavljanje konopca oko kičice, potom prevlačenjem (prebacivanjem) konopca preko grebena na suprotnu stranu prednjeg dela tela i povlačenjem sve dok se noga ne savije uz nadlaktnu kost.

– drugi način – korišćenje tzv. bremze-stezača koji se formira jednostrukom ili dvostrukom omčom od konopca postavljenom iznad zgloba, tako da se između nje i podlaktice podvuče kraća drvena palica ili motka i uvrće na jednu stranu, izazivajući pritisak i bol kod životinje, a takođe i savijanjem uz nadlakatnu kost.

*zadnje noge

– hvatatanje i snažno povlačenje kolenog nabora leve ili desne noge u pravcu repa i slabina

– provlačenje repa između nogu, a zatim preko nabora na kolenu, snažnim povlačenjem nagore, ka leđima

– korišćenje repne bremze – podizanjem i savijanjem korena repa ka leđima

– korišćenje klasične bremze-stezača podkolenice, koji podrazumeva postavljanje omče iznad skočnog zgloba i palice (prilagođene motke) kojom se ista uvrće

U savremenom govedarstvu svaka veća farma krava treba da ima boks za fiksiranje životinja koji u mnogome olakšava orezivanje papaka.

Osim orezivanja papaka, treba raditi i redovnu dezinfekciju papaka (jedanput mesečno). To je jednostavan postupak a njegov značaj je veliki. Za dezinfekciju se koriste 3-5% rastvor formalina, ili 5-6% rastvor bakarnog sulfata. Najčešće se u te svrhe koriste udubljenja u betonskim podlogama. Dubina rastvora u ovim podlogama treba da bude 15-20cm.

Redovnom negom papaka i nogu, održava se dobro zdravlje krava, sprečava se jalovost krava i povećava se količina mleka i do 15%.

 

Povezano

Iz ove kategorije