Uskoro kreću subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede

Ilustracija: farma krava u Valjevu, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava u Valjevu, foto: Domaćinska kuća

Krediti, po povlašćenim uslovima, sa jedan odsto kamate, na tri godine, poljoprivrednici mogu da dobiju   za razvoj stočarstva, nabavku životinja, plaćanje premije osiguranja ili kupovinu hrane za stoku, za nabavku junica na  5 godina, mehanizacije, opreme ili razvoj ratarstva, vinogradarstva, cvećarstva i voćarstva. Kako se navodi u Pravilniku, pojedinac ili preduzetnik može da uzme kredit do 6 miliona dinara, a firma do 18 miliona dinara.

Krediti koji se uzimaju od 3 do 5 godina su sa kamatom od 3 odsto.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge s najmanje pet članova koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Pravno lice i preduzetnik ostvaruju pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina ako su upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno u Vinarski registar.

Uredbom  o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se ona ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Rok za podnošenje zahteva za kredite je 1. novembar ove godine.

Povezano

Iz ove kategorije